Hyvinvointialueet

Tulevaisuutta luomassa -hanke kehitti toimintamalleja häiriötilanteiden ja poikkeusolojen varalle

Vuonna 2021 alkanut ”Tulevaisuutta luomassa COVID-19-kokemusten pohjalta” -hanke on tullut päätökseen. Hanke tuotti tietoa koronaepidemian vaikutuksista vammaisten ja maahan muuttaneiden ihmisten elämään. Samalla kehitettiin toimintamalleja ja ohjeita häiriötilanteisiin varautumiseen tulevaisuudessa.

Kehittämistyötä tehtiin yhdessä vammaisten ja maahan muuttaneiden ihmisten, kuntien ja hyvinvointialueiden työntekijöiden, järjestökentän ammattilaisten ja muiden sidosryhmien kanssa. Hyvilin hanketyöntekijä Elina Lindström kuvaa hankkeen aihetta tärkeäksi ja ajankohtaiseksi.

”Tulevaisuutta luomassa -hanke osoittautui tarpeelliseksi. Huomasimme, miten paljon heikommassa asemassa vammaiset ja maahan muuttaneet ihmiset olivat muuhun väestöön verrattuna korona-aikana. Hankkeessa he saivat alan ammattilaisten ohella äänensä kuuluviin. Osallisuuden lisääntyminen oli keskeinen osa hankkeen onnistumista. ”, Lindström kertoo.

Samalla tuotettiin helposti hyödynnettävää aineistoa, jotta poikkeusoloja ja häiriötilanteita varten voitaisiin tulevaisuudessa varautua paremmin.

“Yleinen varautumisen tarve on valitettavasti vain lisääntynyt tämän hankkeen aikana”, Lindström muistuttaa.

Uusia työkaluja varautumissuunnittelun tueksi

Hankeyhteistyössä tuotettiin uusia materiaaleja häiriötilanteiden ja poikkeusolojen varalle: varautumista tukevat toimintakortit, yksilöllinen varautumissuunnitelma sekä varautumista koskeva sivu Vammaispalveluiden käsikirjaan.

  1. Varautumista tukevat toimintakortit auttavat erityisesti varautumisesta ja valmiussuunnittelusta vastaavia henkilöitä kirjaamaan ylös toimintamalleja häiriötilanteiden tai poikkeusolojen varalle.
  2. Yksilölliseen varautumissuunnitelmaan voidaan kirjata keinot, joilla tuetaan ja turvataan asiakkaan selviytymistä vakavissa häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa.
  3. Vammaispalvelujen käsikirjassa julkaistu sivu sisältää tietoa vakaviin häiriötilanteisiin varautumisesta vammaispalveluissa.

Lue lisää: