Hyvinvointialueet

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestäminen

Hyvinvointialue vastaa sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisestä alueellaan. Hyvinvointialueen vastuulle kuuluvasta terveydenhuollosta säädetään terveydenhuoltolaissa, sosiaalihuollosta sosiaalihuoltolaissa ja pelastustoimesta pelastustoimen järjestämisestä annetussa laissa.

Järjestämisvastuu on määritelty hyvinvointialuelain 7 §:ssä. Säännöksen mukaan hyvinvointialue vastaa sille lailla säädettyjen tehtävien hoitamisesta, hyvinvointialueen asukkaan laissa säädettyjen oikeuksien toteutumisesta ja palvelukokonaisuuksien yhteensovittamisesta.

Hyvinvointialue vastaa myös järjestettävien palvelujen ja muiden toimenpiteiden:

  1. yhdenvertaisesta saatavuudesta
  2. tarpeen, määrän ja laadun määrittelemisestä
  3. tuottamistavan valinnasta
  4. tuottamisen ohjauksesta ja valvonnasta
  5. viranomaiselle kuuluvan toimivallan käyttämisestä.

Lue lisää: