Hyvinvointialueet

Ajankohtaista

Lisäaikaa vammaispalvelulain soveltamisalan muotoiluun

Vammaispalvelulaki siirretään tulemaan voimaan 1.1.2025. Eduskunta hyväksyi asiaa koskevat lakiehdotukset 27.9.2023. Muutos mahdollistaa vammaispalvelulain soveltamisalan tarkentamisen ennen lain voimaantuloa erikseen […]

28.09.2023

Hukkajahti-kilpailussa etsitään sosiaalihuollon vähähyötyisiä toimintatapoja

Hyvil on mukana Vaikuttavuusseuran järjestämässä Hukkajahti-ideakilpailussa 11.9.–8.10.2023. Kilpailussa etsitään sosiaalihuollon ammattilaisilta ehdotuksia alan vaikuttamattomien käytäntöjen korjaamiseen. Mitä voitaisiin tehdä toisin, […]

20.09.2023

Lausunto vanhuspalvelulain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy:n lausunto on annettu pyynnön mukaisesti lausuntopalveluun. Vastaukset lausuntopalvelun kysymyksiin 1. Pidättekö luonnoksessa esitettyä siirtymäkauden muutosta kannatettavana riittävän […]

15.09.2023

XXX