Hyvinvointialueet

Yhteystiedot

Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy
Osoite: Toinen linja 14, 00530 Helsinki
Puhelin:  09 771 6000
etunimi.sukunimi@hyvil.fi
kirjaamo@hyvil.fi
Y-tunnus: 3324881-1

Laskutusosoite:
Verkkolaskuosoite:TE003733248811
Operaattori: TietoEvry Oyj
Välittäjätunnus:003701011385

Neuvonta-asioissa pyydämme ottamaan ensisijaisesti yhteyttä asiantuntijoihimme neuvontapyyntölomakkeella.

Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy:n johto

Johanna Sorvettula

JOHANNA SORVETTULA
ma. toimitusjohtaja
+358 9 771 2067, +358 50 472 1378
johanna.sorvettula@hyvil.fi

Vastuualueet:

 • Yhteydenpito hyvinvointialueisiin ja valtioon
 • Lainsäädäntöön vaikuttaminen
 • Verkostojen ylläpito
 • Hyvinvointialuelaki ja yleishallinto

Henkilöstön yhteystiedot:

Anna Haverinen

ANNA HAVERINEN
erityisasiantuntija
+358 9 771 2364, +358 50 597 6988
anna.haverinen@hyvil.fi

Vastuualueet:

 • Ikääntyneiden omaishoito
 • Ikääntyneiden sosiaalipalvelut
Kaisa-Maria Kimmel

KAISA-MARIA KIMMEL
juristi
+358 9 771 2061, +358 50 467 3442
kaisa-maria.kimmel@hyvil.fi

Vastuualueet:

 • Sosiaali- ja terveydenhuollon lakiasiat
 • Hyvinvointialueiden tietosuojaverkosto
Tuula Kock

TUULA KOCK
asiantuntijalääkäri
+358 9 771 2673, +358 50 382 6327
tuula.kock@hyvil.fi

Vastuualueet:

 • Suun terveydenhuolto
 • Perusterveydenhuolto
 • Päihde- ja mielenterveyspalvelut
 • Päivystys
Esa Kokki

ESA KOKKI
erityisasiantuntija, pelastustoimi
+358 50 471 7650
esa.kokki@hyvil.fi

Vastuualueet:

 • Pelastuslaitosten yhteistyö turvallisuuspalveluissa (onnettomuuksien ehkäisy)
 • Pelastuslaitosten tiedolla johtaminen
 • Pelastustoimen tilastot
Annika Korpela

ANNIKA KORPELA
juristi
+358 9 771 2094, +358 50 582 6468
annika.korpela@hyvil.fi

Vastuualueet:

 • Sosiaali- ja terveydenhuollon lakiasiat
 • Ruotsinkieliset asiat
Johanna Lindholm

JOHANNA LINDHOLM
juristi, ruotsinkieliset asiat
+358 9 771 2213, +358 50 436 7595
johanna.lindholm@hyvil.fi

Vastuualueet:

 • Sosiaali- ja terveydenhuollon lakiasiat
 • Ruotsinkieliset asiat
 • Kielilainsäädäntö
Elina Lindström

ELINA LINDSTRÖM
hanketyöntekijä
+358 9 771 2150, +358 46 921 5125
elina.lindstrom@hyvil.fi

Vastuualueet:

 • Vammaisten ja ulkomaalaistaustaisten ihmisten selviäminen poikkeus- ja kriisitilanteissa -hanke verkostojen luominen ja ylläpito
 • Kehittämisverkostojen toimintojen koordinointi
 • Toiminta- ja ratkaisumallien koonti, luonti ja kehittäminen
Hanna Menna

HANNA MENNA
erityisasiantuntija
+358 9 771 2043, +358 50 448 5140
hanna.menna@hyvil.fi

Vastuualueet:

 • Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallintoyhteistyö AKUSTI
 • Tiedonhallinta
 • Digitalisaatio
 • Tietojärjestelmien muutokset
 • ICT:n ja tiedonhallinnan yhteistyö
Marjo Orava

MARJO ORAVA
erityisasiantuntija
+358 9 771 2259, +358 50 347 3019
marjo.orava@hyvil.fi

Vastuualueet:

 • Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallintoyhteistyö AKUSTI
 • Tiedonhallinta
 • Digitalisaatio
 • Tietojärjestelmien muutokset
 • ICT:n ja tiedonhallinnan yhteistyö
Aila Puustinen-Korhonen

AILA PUUSTINEN-KORHONEN
erityisasiantuntija
+358 9 771 2610, +358 50 344 6884
aila.puustinen-korhonen@hyvil.fi

Vastuualueet:

 • Lastensuojelu ja muut lapsiperheiden sosiaalipalvelut,
 • Hyvilin lastensuojeluverkosto
 • Lastensuojelun huippuosaaja-koulutus
Sari Raassina

SARI RAASSINA
hallintoylilääkäri
+358 9 771 2808, +358 50 523 2808
sari.raassina@hyvil.fi

Vastuualueet:

 • Hyvinvointialueen terveydenhuolto, erikoissairaanhoito ja päivystys
 • Muutostuki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteissa
 • Laatu- ja potilasturvallisuus
 • Lääkehuolto- ja lääketurvallisuuskysymykset
 • Terveydenhuollon kansainväliset asiat ja EU-kysymykset
Tarja Tenkula

TARJA TENKULA
erityisasiantuntija
+358 9 771 2123, +358 400 623 531
tarja.tenkula@hyvil.fi

Vastuualueet:

 • Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
 • Osallisuuden vahvistaminen,
 • Ennaltaehkäisevät sosiaali- ja terveyspalvelut
 • HOPE, European Hospital and Healthcare Federation
 • Lääkevahinkovakuutus
Vesa-Pekka Tervo

VESA-PEKKA TERVO
kehittämispäällikkö
+358 9 771 2353, +358 40 719 7150
vesa-pekka.tervo@hyvil.fi

Vastuualueet:

 • Pelastustoimi
 • Varautuminen ja turvallisuus
 • Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto

SAMI UOTINEN
johtava juristi
+358 9 771 2623, +358 50 341 3349
sami.uotinen@hyvil.fi

Vastuualueet:

 • Sosiaali- ja terveydenhuollon lakiasiat
Jaana Viemerö

JAANA VIEMERÖ
erityisasiantuntija
+358 9 771 2303, +358 50 359 2023
jaana.viemero@hyvil.fi

Vastuualueet:

 • Kehitysvammahuolto
 • Vammaispalvelut
 • Sosiaalihuollon kelpoisuudet
 • Sosiaalihuollon kansainvälinen yhteistyö
 • Verkostoituvat vammaispalvelut -kehittämisverkosto
 • Vammaispalvelujen asiantuntijaryhmä -verkosto
 • Vammaisten ja ulkomaalaistaustaisten ihmisten selviäminen poikkeus- ja kriisitilanteissa -hanke
Terhi Virtanen

TERHI VIRTANEN
koordinaattori
+358 9 771 2624, +358 43 826 7361
terhi.virtanen@hyvil.fi

Vastuualueet:

 • Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto
 • Pelastuslaitosten viestintä
 • Pelastuslaitosten tutkimus ja kehittäminen
Ellen Vogt

ELLEN VOGT
erityisasiantuntija
+358 9 771 2346, +358 44 313 0170
ellen.vogt@hyvil.fi

Vastuualueet:

 • Toimeentulotuki, sosiaalinen luototus ja sosiaaliturva
 • Aikuissosiaalityö ja muut työikäisten sosiaalipalvelut
 • Kuntoutus ja osatyökykyisten työllistäminen
 • Päihde- ja mielenterveyspalvelut
 • Toimeentulotuen ja aikuissosiaalityön yhteistyöverkosto
 • Työikäisten sosiaalipalvelujen ja aikuissosiaalityön kehittämisverkosto