Hyvinvointialueet

Lainsäädäntöhankkeiden eteneminen

Tällä sivulla on Hyvilin ylläpitämää seurantatietoa keskeisimmistä sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädäntöhankkeista. Hallituksen lainsäädäntötyö perustuu hallitusohjelmaan. Lainsäädäntöohjelmassa ja -suunnitelmassa on tarkemmin aikataulutettu lainsäädäntöhankkeita. 

LakihankeSuunniteltu aikatauluNykyinen vaiheHE/ SäädösKMuuta
Mielenterveyslain ja hallinto-oikeuslain 7 §:n muuttaminen1.1.2024​
(1.4.2024)
1. käsittely​
StV 15/2023​
PeVL 7/2023
HE 14/2023Liittyy IMO-hankkeeseen
Toimeentulolain 7 a §:n muuttaminen1.4.20241. käsittely​
StV käsittely​
PeVL 11/2023​
HE 58/2023
Lastensuojelulain sekä varhaiskasvatuslain 6 ja 60 §:n muuttamisesta1.1.20242. Käsittely​
StV 12/2023 ​
SiVL 8/2023​
PeVL 12/2023
HE 56/2023
Vanhuspalvelulain voimaantulos. muuttaminen1.12.2023EV 21/2023HE 54/2023,​
SK 1046/2023​
0,7 henkilöstömitoituksen siirto 1.1.2028
Sote järjest. lain 56 a §:n muuttamisestavuoden 2024 aikanaHE vko 44?Muiden kuin kiireellisten terveyspalveluiden rajoittaminen
Hva-lain ym. lakien muuttamisestaHE vko 50Hyvinvointialueiden ohjauksen yhteensovittaminen valtiovarainministeriön tehtäväksi
Kotikuntalaki ja eräät siihen liittyvät laitHE vko 9/2024Kotikuntalain uudistaminen
Hyvinvointialueiden rahoituksesta annetun lain muuttaminen1.12.2023HE 43/2023, SK 1047/2023Siirtymätasausten tarkistamisen sääntely ja laskuvirheiden korj​aus
Vammaispalvelulain soveltamisalan tarkentaminen 1.1.2025HE syksy 2024
Järjestämislain ja voimaanpanolain muuttaminenHE vko 26/2024Uudenmaan aluetta koskevan potilastietojen tietojenkäsittelyn ratkaiseminen.
Alkoholilain muuttaminenHE vko 51/2023Luvanvaraiseen vähittäismyyntiin myös enintään 8,0 vol-% alkoholia sisältävät, käymisteitse valmistetut alkoholijuomat.

Lainsäädäntöhankkeiden eteneminen​, tilanne 8.12.2023.

Lisätietoja

Sami Uotinen

SAMI UOTINEN
johtava juristi
+358 9 771 2623, +358 50 341 3349
sami.uotinen@hyvil.fi

Vastuualueet:

  • Sosiaali- ja terveydenhuollon lakiasiat