Hyvinvointialueet

Palveluseteli

Palveluseteli on yksi hyvinvointialueiden käytettävissä olevista sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottamistavoista – ei kustannusten korvausjärjestelmä eikä oma itsenäinen palvelunsa. 

Palvelusetelillä tarkoitetaan hyvinvointialueen sosiaali- ja terveyspalvelujen saajalle myöntämää sitoumusta korvata palvelujen tuottajan antaman palvelun kustannukset hyvinvointialueen ennalta määrittelemään arvoon asti.   

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä (569/2009) tuli voimaan 1.8.2009. Palvelusetelilain tavoitteena on lisätä asiakkaan valinnan mahdollisuuksia, parantaa palvelujen saatavuutta, monipuolistaa palvelutuotantoa sekä edistää hyvinvointialueiden ja yksityisten palveluntuottajien yhteistyötä. Palvelusetelilailla ei muutettu palvelun järjestäjän velvoitteita järjestää asukkailleen sosiaali- ja terveydenhuoltoa. 

Lisätietoja:

Sami Uotinen

SAMI UOTINEN
johtava juristi
+358 9 771 2623, +358 50 341 3349
sami.uotinen@hyvil.fi

Vastuualueet:

  • Sosiaali- ja terveydenhuollon lakiasiat