Hyvinvointialueet

Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto

Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto on Suomen kaikkien 22 pelastuslaitoksen vapaaehtoinen yhteenliittymä. Kumppanuusverkoston tavoitteena on kehittää pelastuslaitosten toimintaa siten, että palvelut kansalaisille ovat laadukkaita, tehokkaita, taloudellisia ja perustuvat yhdenmukaiseen tulkintaan voimassa olevista säädöksistä ja määräyksistä.

Kumppanuusverkoston toiminta on aloitettu vuonna 2008 ja verkosto toimii Kuntaliiton yhteydessä. Verkostoyhteistyön avulla pyrimme vähentämään pelastuslaitosten päällekkäistä työtä sekä lisäämään yhteisen vaikuttamisen mahdollisuuksia. Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston vahvuutena on tasa-arvoinen verkostomainen työskentely.

Pelastustoimen palveluiden järjestämisvastuun siirtyessä hyvinvointialueille 1.1.2023 myös Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston toiminta siirtyy uuteen kotipesään Hyvinvointialueyhtiö Oy:n alle. Muutoksen myötä turvataan jatkossakin alusta pelastuslaitosten verkostoyhteistyölle.

Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston kotisivut

Pelastustoimen asiantuntijamme:

Vesa-Pekka Tervo

VESA-PEKKA TERVO
Kehittämispäällikkö
+358 9 771 2353, +358 40 719 7150
vesa-pekka.tervo@hyvil.fi

Terhi Virtanen

TERHI VIRTANEN
Koordinaattori
+358 9 771 2624, +358 43 826 7361
terhi.virtanen@hyvil.fi


Esa Kokki

ESA KOKKI
erityisasiantuntija, pelastustoimi
+358 50 471 7650
esa.kokki@hyvil.fi