Hyvinvointialueet

Taloudellinen tuki

 Hyvinvointialueiden järjestämisvastuulla on useita erilaisia taloudellisen tuen muotoja. Vuoden 2023 alussa sosiaalihuoltolakiin lisättiin palvelu taloudellisen toimintakyvyn edistämiseksi, jolla sosiaalihuollon taloudellisen kokonaistilanteen tukemisen laaja- ja monialainen tehtävä vakiinnutettiin osaksi sosiaalihuollon yleislainsäädäntöä. 

Palvelu taloudellisen toimintakyvyn edistämiseksi 

Sosiaalihuoltolain (SHL) 14 §:n 1 momenttiin lisättiin vuoden 2023 toimeentulotukilain muutosten yhteydessä (HE 127/2023 vp) uusi kohta 3 a) palvelu taloudellisen toimintakyvyn edistämiseksi. Säännöksen tarkoituksena on vakiinnuttaa taloudellisen kokonaistilanteen tukemisen laaja-alainen tehtävä osaksi sosiaalihuollon yleislainsäädäntöä. Tehtävä ei ole sosiaalihuollolle uusi.  

Taloudellisen toimintakyvyn edistämisen palvelun tavoite on tukea asiakkaan omatoimista selviytymistä taloudellisista ongelmista yksilö-, ryhmä- ja rakenteellisen sosiaalityön keinoin. Käytännössä palvelussa on kyse sosiaalialan ammattihenkilöiden työstä, mutta osaksi palvelua voi liittää myös muiden ammattilaisten, kuten toimistosihteerien tai etuuskäsittelijöiden, työtä.  

Sosiaalihuoltolain 45 §:n mukaan asiakkaalla on oikeus saada kirjallinen päätös sosiaalipalvelujen järjestämisestä. Tämä koskee myös palvelua taloudellisen toimintakyvyn edistämiseksi, vaikka siitä ei ole sosiaalihuoltolain 3 luvussa omaa, erillistä palvelusäännöstään. 

Taloussosiaalityö 

Taloussosiaalityö on talouteen ja toimeentuloon liittyvä sosiaalityön työorientaatio, jonka tavoitteena on asiakkaan taloudellisen toimintakykyisyyden vahvistaminen. Käytännössä palvelua taloudellisen toimintakyvyn edistämiseksi toteutetaan taloussosiaalityönä.

Taloussosiaalityöhön voivat kuulua esimerkiksi  

 • neuvonta ja ohjaus 
 • toimeentulotuki 
 • sosiaalisen luototuksen kautta 
 • välitystilipalvelu 
 • talousohjaus 
 • moniammatillinen talousneuvolapalvelu 
 • verkostoyhteistyö.  

Taloussosiaalityöhön kuuluvat lakisääteiset palvelut, kuten toimeentulotuki tai sosiaalinen luototus, on järjestettävä niin, että ne ovat kaikkien sosiaalihuollon asiakkaiden käytössä tarpeen mukaan. 

Lue lisää

Lisätietoja

Ellen Vogt

ELLEN VOGT
erityisasiantuntija
+358 9 771 2346, +358 44 313 0170
ellen.vogt@hyvil.fi

Vastuualueet:

 • Toimeentulotuki, sosiaalinen luototus ja sosiaaliturva
 • Aikuissosiaalityö ja muut työikäisten sosiaalipalvelut
 • Kuntoutus ja osatyökykyisten työllistäminen
 • Päihde- ja mielenterveyspalvelut
 • TE24 sote-yhdyspinnat HVA-taustaryhmä
 • Työikäisten sote-palvelujen ja aikuissosiaalityön tietofoorumi