Hyvinvointialueet

Sosiaalinen luototus

Sosiaalinen luotto on sosiaalihuollon palvelu, jonka tarkoituksena on ehkäistä taloudellista syrjäytymistä ja ylivelkaantumista sekä edistää itsenäistä toimintakykyä. Sosiaalinen luotto on 1.8.2023 lukien hyvinvointialueen lakisääteinen järjestämistehtävä. 

Sosiaalinen luotto perustuu lakiin sosiaalisesta luototuksesta (1133/2002). Hyvinvointialue voi myöntää sosiaalisen luoton henkilölle, jolla ei ole pienituloisuutensa ja vähävaraisuutensa vuoksi mahdollisuutta saada kohtuuehtoista luottoa muulla tavoin, mutta jolla kuitenkin on kyky suoriutua luoton takaisinmaksusta.  

Sosiaalisesta luotosta tuli hyvinvointialueen lakisääteinen järjestämistehtävä 1.8.2023 lukien. Ennen tätä sosiaalinen luotto oli sosiaalihuollon vapaaehtoinen tehtävä. Lakimuutoksen yhteydessä tehtiin joitakin käytännön työstä nousseita tarkennuksia lakiin sekä korostettiin yksilöllisen talousohjauksen tarjoamista sosiaalisen luototuksen yhteydessä.  

Sosiaalisen luoton myöntämisessä tehdään laajaa yhteistyötä muiden talous- ja velkaongelmiin apua tarjoavien tahojen kanssa.  Näitä ovat esimerkiksi: 

Muualla verkossa

Lisätietoja

Ellen Vogt

ELLEN VOGT
erityisasiantuntija
+358 9 771 2346, +358 44 313 0170
ellen.vogt@hyvil.fi

Vastuualueet:

  • Toimeentulotuki, sosiaalinen luototus ja sosiaaliturva
  • Aikuissosiaalityö ja muut työikäisten sosiaalipalvelut
  • Kuntoutus ja osatyökykyisten työllistäminen
  • Päihde- ja mielenterveyspalvelut
  • TE24 sote-yhdyspinnat HVA-taustaryhmä
  • Työikäisten sote-palvelujen ja aikuissosiaalityön tietofoorumi