Hyvinvointialueet

Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo

Hyvinvointialueiden tehtävinä on edistää yhdenvertaisuutta ja sukupuolten tasa-arvoa sekä estää välitöntä ja välillistä syrjintää. Käytännössä tämä tapahtuu osana monia eri tehtäväkokonaisuuksia: päätöksentekoa, toiminnan ja talouden ohjausta ja johtamista, palveluiden järjestämistä ja tuottamista sekä työnantajatehtäviä. 

Hyvinvointialuelain mukaan hyvinvointialue tukee asukkaiden hyvinvointia. Asukkaiden yhdenvertaisuus ja sukupuolten tasa-arvo sekä ihmisoikeuksien toteutuminen ovat keskeisiä hyvinvoinnin kannalta. Hyvin järjestetyt palvelut, toimiva ja turvallinen arki sekä tasa-arvoinen päätöksenteko luovat perustan asukkaiden tasa-arvolle ja yhdenvertaisuudelle.  

Yhdenvertaisuus

Hyvinvointialueiden tehtävinä on edistää yhdenvertaisuutta sekä estää välitöntä ja välillistä syrjintää.  

Yhdenvertaisuus tarkoittaa sitä, että kaikki ihmiset ovat samanarvoisia riippumatta heidän 

 • iästään 
 • etnisestä tai kansallisesta alkuperästään 
 • kansalaisuudestaan 
 • kielestään 
 • uskonnostaan tai vakaumuksestaan 
 • mielipiteestään 
 • vammaisuudestaan 
 • terveydentilastaan 
 • seksuaalisesta suuntautumisestaan 
 • sukupuolestaan 
 • sukupuoli-identiteetistään 
 • sukupuolen ilmaisustaan 
 • muusta henkilöön liittyvästä syystä. 

Suomen perustuslaissa yhdenvertaisuuden periaate viittaa sekä syrjinnän kieltoon että ihmisten yhdenvertaisuuteen lain edessä. Yhdenvertaisuuslaki, rikoslaki, tasa-arvolaki ja työlainsäädäntö tarkentavat syrjinnän kieltoa eri elämänalueilla. 

Muualla verkossa:

Sukupuolten tasa-arvo

Hyvinvointialueiden tehtävinä on edistää sukupuolten tasa-arvoa. Sukupuolten tasa-arvolla tarkoitetaan sekä eri sukupuolten tasapuolisia oikeuksia ja mahdollisuuksia että lopputulosten tasa-arvoa, kuten päätösten tekemistä kaikkien sukupuolten kannalta mahdollisimman oikeudenmukaisella tavalla. 

Perustuslaissa on syrjinnän kielto ja velvoite edistää sukupuolten tasa-arvoa. Tasa-arvolaki, yhdenvertaisuuslaki, rikoslaki ja työlainsäädäntö tarkentavat syrjinnän kieltoa. 

Muualla verkossa:

Lisätietoja:

Johanna Lindholm

JOHANNA LINDHOLM
juristi, ruotsinkieliset asiat
+358 9 771 2213, +358 50 436 7595
johanna.lindholm@hyvil.fi

Vastuualueet:

 • Sosiaali- ja terveydenhuollon lakiasiat
 • Ruotsinkieliset asiat
 • Kielilainsäädäntö