Hyvinvointialueet

Lainsäädännön valmisteluun osallistuminen ja vaikuttaminen

Meillä on asiantuntemusta seurata ja valvoa lainsäädäntötyötä. Osallistumme vaikuttamistyöhön esimerkiksi työryhmissä, lausuntotyön ja muun vaikuttamisen kautta sekä tuemme lakien soveltamista (lainsäädännön voimaantulo ja toimeenpanon tuki).

Lainsäädännön vaikuttamistyöllä turvaamme, että lainsäädäntö tukee järjestämistehtävän toteuttamista (alueiden itsehallinto, riittävä rahoitus, ei-toivotun norminannon estäminen ja kehittämistarpeet). Lisäksi vaikuttamistyöllä varmistamme lakien soveltamiskelpoisuutta ja nostamme esiin käytännön työssä havaittuja kehittämistarpeita lainsäädännön tulevassa muutostyössä.

Lainsäädännön valmisteluun osallistuminen ja vaikuttaminen vahvistaa myös hyvinvointialueille tarjottavaa neuvontapalvelua ja hyvinvointialueiden yhtenäistä tapaa lakien soveltamiseen.

Pyydämme ystävällisesti ottamaan yhteyttä lainsäädännön asiantuntijoihimme ensisijaisesti tämän neuvontapyyntölomakkeen kautta.

Yhteystiedot:

Johanna Sorvettula

JOHANNA SORVETTULA
ma. toimitusjohtaja
+358 9 771 2067, +358 50 472 1378
johanna.sorvettula@hyvil.fi