Hyvinvointialueet

Verkostotyö ja muu yhteistyö

Tarjoamme omistajillemme keskitettyjä asiantuntijapalveluita lainsäädäntöön vaikuttamistyössä, soveltamisen tuessa ja verkostojen ylläpidossa.

Verkostot tarjoavat osaamista ja vertaiskokemuksia arjen työn tueksi. Verkostoissa myös osallistutaan edunvalvontaan ja sen ohjaukseen. Toiminta on asiakastarvelähtöistä eli tekemisen painotukset sovitaan yhdessä verkoston kanssa.

Toimintamme käynnistyessä vanhat verkostot päivittävät tarpeen mukaan toimintamallinsa ja tavoitteensa.  Toimintaan lukeutuu kymmenittäin substanssiverkostoja sekä Alueiden ja kuntien tietohallintoyhteistyöfoorumi AKUSTI ja Pelastustoimen kumppanuusverkosto.

Tietohallintoyhteistyö AKUSTI ja muut tiedonhallintaan ja tietosuojaan liittyvät verkostot

Pelastustoimen kumppanuusverkosto