Hyvinvointialueet

Tiedonhallinta

Hyvil tukee hyvinvointialueita sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan hyvien käytäntöjen ja muutosten läpiviennissä, kehittämisessä, tietohallinnon muutoksissa ja käytännöissä, digitalisaation edistämisessä sekä näiden aihealueiden lainsäädännön seurannassa ja muutoksissa. Tuemme hyvinvointialueita tietojärjestelmien muutoksissa ja ICT- ja tiedonhallinnan yhteistyössä eri verkostojemme kautta.

Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallintoyhteistyö AKUSTI

AKUSTI on hyvinvointialueiden tietohallintojohdon verkosto, jossa mukana ovat kaikki hyvinvointialueet, Helsinki ja HUS-yhtymä. Lisäksi asiantuntijajäseninä toimivat KELA ja THL. AKUSTI käsittelee monipuolisesti ajankohtaisia ICT-, digitalisaatio ja tiedonhallinnan asioita alueiden yhteisistä lähtökohdista ja edistää alueiden yhteistyötä sekä vuoropuhelua toimijoiden välillä.

ICT-asiantuntijoiden verkosto

ICT-asiantuntijoiden verkosto on avoin kaikille sosiaali- ja terveydenhuollon ICT:n, tiedonhallinnan ja digitalisaation asioista kiinnostuneille julkisen sektorin toimijoille. Verkosto on vapaamuotoinen ja kokoontuu tarpeen mukaisesti ajankohtaisten aiheiden ympärille.

Hyvinvointialueiden tietosuojaverkosto

Hyvinvointialueiden tietosuojaverkosto kokoaa yhteen hyvinvointialueiden tietosuojavastaavat ja muut tietosuojan kanssa työskentelevät. Verkosto käsittelee ajankohtaisia kysymyksiä tietosuojaan ja tietoturvaan sekä lainsäädännön muutoksiin liittyen. Puheenjohtajana tässä verkostossa toimii Pirkanmaan hyvinvointialue.

Hyvinvointialueiden tietohallintojen verkosto

Hyvinvointialueiden tietohallintojen verkosto on tietohallinnosta kiinnostuneiden lääkäreiden (mm. tietohallintoylilääkärit, hallintoylilääkärit jne.) ja hyvinvointialueiden tietohallintojohtajien yhteinen vertaisverkosto, joka käsittelee tietojärjestelmien kehittämiseen, asiakkaiden digitaalisiin palveluihin ym. ajankohtaisiin aiheisiin liittyviä kysymyksiä hyvinvointialueiden omien nostojen mukaisesti. Puheenjohtajana toimivat hyvinvointialueiden lääkärit.

Lisätietoja

Marjo Orava

MARJO ORAVA
erityisasiantuntija
+358 9 771 2259, +358 50 347 3019
marjo.orava@hyvil.fi

Vastuualueet:

 • Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallintoyhteistyö AKUSTI
 • Tiedonhallinta
 • Digitalisaatio
 • Tietojärjestelmien muutokset
 • ICT:n ja tiedonhallinnan yhteistyö
Hanna Menna

HANNA MENNA
erityisasiantuntija
+358 9 771 2043, +358 50 448 5140
hanna.menna@hyvil.fi

Vastuualueet:

 • Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallintoyhteistyö AKUSTI
 • Tiedonhallinta
 • Digitalisaatio
 • Tietojärjestelmien muutokset
 • ICT:n ja tiedonhallinnan yhteistyö
Kaisa-Maria Kimmel

KAISA-MARIA KIMMEL
juristi
+358 9 771 2061, +358 50 467 3442
kaisa-maria.kimmel@hyvil.fi

Vastuualueet:

 • Sosiaali- ja terveydenhuollon lakiasiat
 • Hyvinvointialueiden tietosuojaverkosto