Hyvinvointialueet

Pelastustoimen palvelut

Pelastustoimi on sisäisen turvallisuuden toimiala, jonka ydintehtävänä on yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaaminen, onnettomuuksien vähentäminen ja niiden seurausten rajoittaminen. Pelastustoimen palveluiden järjestämisestä vastaavat hyvinvointialueet, Helsingin kaupunki sekä HUS.

Pelastustoimen lähipalvelut turvaava paloasemaverkosto ja ympärivuorokautinen toimintavalmius ovat olemassa yhteiskunnan turvallisuuden parantamiseksi sekä ihmisten pelastamiseksi onnettomuuden uhatessa tai tapahduttua.

Suomessa pelastustoimen tehtäviä hoitavat pelastuslaitokset, joiden lakisääteisiin tehtäviin kuuluvat onnettomuuksien ehkäisy ja pelastustoiminta. Pelastustoimen viranomaiset huolehtivat lisäksi toimialaansa kuuluvista väestönsuojelutehtävistä.

Lakisääteisten tehtävien lisäksi pelastuslaitokset voivat tuottaa sopimusperusteisesti esimerkiksi kunnille varautumisen ja valmiussuunnittelun tuen palveluita sekä hoitaa alueellaan ensihoitopalveluita. Pelastuslaitokset toimivat onnettomuuksien ehkäisemiseksi ja turvallisuuden ylläpitämiseksi yhteistyössä muiden viranomaisten, yhteisöjen ja alueen asukkaiden kanssa.

Lue lisää:

Muualla verkossa: