Hyvinvointialueet

Pelastustoimen palvelut

Pelastustoimi on sisäisen turvallisuuden toimiala, jonka ydintehtävänä on yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaaminen, onnettomuuksien vähentäminen ja niiden seurausten rajoittaminen. Pelastustoimen palveluiden järjestämisestä vastaavat hyvinvointialueet, Helsingin kaupunki sekä HUS.

Pelastustoimen lähipalvelut turvaava paloasemaverkosto ja ympärivuorokautinen toimintavalmius ovat olemassa yhteiskunnan turvallisuuden parantamiseksi sekä ihmisten pelastamiseksi onnettomuuden uhatessa tai tapahduttua.

Suomessa pelastustoimen tehtäviä hoitavat pelastuslaitokset, joiden lakisääteisiin tehtäviin kuuluvat onnettomuuksien ehkäisy ja pelastustoiminta. Pelastustoimen viranomaiset huolehtivat lisäksi toimialaansa kuuluvista väestönsuojelutehtävistä.

Lakisääteisten tehtävien lisäksi pelastuslaitokset voivat tuottaa sopimusperusteisesti esimerkiksi kunnille varautumisen ja valmiussuunnittelun tuen palveluita sekä hoitaa alueellaan ensihoitopalveluita. Pelastuslaitokset toimivat onnettomuuksien ehkäisemiseksi ja turvallisuuden ylläpitämiseksi yhteistyössä muiden viranomaisten, yhteisöjen ja alueen asukkaiden kanssa.

Lue lisää

Muualla verkossa

Lisätietoja

Vesa-Pekka Tervo

VESA-PEKKA TERVO
kehittämispäällikkö
+358 9 771 2353, +358 40 719 7150
vesa-pekka.tervo@hyvil.fi

Vastuualueet:

 • Pelastustoimi
 • Varautuminen ja turvallisuus
 • Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto
Esa Kokki

ESA KOKKI
erityisasiantuntija, pelastustoimi
+358 50 471 7650
esa.kokki@hyvil.fi

Vastuualueet:

 • Pelastuslaitosten yhteistyö turvallisuuspalveluissa (onnettomuuksien ehkäisy)
 • Pelastuslaitosten tiedolla johtaminen
 • Pelastustoimen tilastot
Tuula Peltoniemi

TUULA PELTONIEMI
erityisasiantuntija
+358 9 771 2224, +358 50 306 0724
tuula.peltoniemi@hyvil.fi

Vastuualueet:

 • Pelastustoimen asiakaspalautejärjestelmän yhteiskehittäminen
 • Pelastuslaitosten Kumppanuusverkoston viestinnän tukeminen
 • Yhdyspintatyön kehittäminen
Terhi Virtanen

TERHI VIRTANEN (työvapaalla)
koordinaattori
+358 9 771 2624, +358 43 826 7361
terhi.virtanen@hyvil.fi

Vastuualueet:

 • Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto
 • Pelastuslaitosten viestintä
 • Pelastuslaitosten tutkimus ja kehittäminen