Hyvinvointialueet

Varautuminen häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin erityisryhmille suunnatuissa palveluissa

Hyvinvointialueen on varauduttava häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin. Yhdenvertaisuuden ja saavutettavuuden toteutumiseksi varautumisessa on otettava huomioon myös erityisryhmien tarpeet. Tällä sivulla esittelemme työkaluja erityisesti haavoittuvassa asemassa olevien varautumissuunnitteluun.

Sivun materiaalit on laadittu osana ”Tulevaisuutta luomassa covid-19-kokemusten pohjalta” -hanketta. Niiden kehittämisessä on kuultu vammaisia ja maahan muuttaneita ihmisiä, kuntien ja hyvinvointialueiden työntekijöitä, järjestökentän ammattilaisia ja muita sidosryhmiä.

Lue lisää: Tulevaisuutta luomassa -hanke kehitti toimintamalleja häiriötilanteiden ja poikkeusolojen varalle

Varautumista tukevat toimintakortit

Toimintakortit on suunniteltu erityisesti hyvinvointialueiden valmius- ja varautumistoiminnasta vastaavien henkilöiden käytettäväksi. Kortteja voidaan hyödyntää valmius- ja varautumissuunnitelmien laadinnassa, häiriötilanteiden harjoittelussa ja poikkeusolojen aikana. Jokainen toimintakortti sisältää listan tehtäviä ja niihin liittyviä toimintamalleja. Lisäksi toimintakorttiin voidaan nimetä tehtäväkohtaiset vastuuhenkilöt kriisi- ja poikkeustilanteissa.

Toimintakorttikokonaisuuksia on kolme:

  1. Saavutettava viestintä häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa 
  2. Ammattilaisten yhteistyö häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa 
  3. Palvelujen turvaaminen häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa. 

Vammaisten ja maahan muuttaneiden ihmisten selviytyminen vakavissa häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa: Varautumista tukevat toimintakortit (PDF)

Åtgärder för att personer med funktionsnedsättning och invandrare ska klara av allvarliga störningssituationer och undantagsförhållanden: Handlingskort som stöder förberedelser (PDF)

Coping of persons with disabilities and migrant origin populations in serious disruptions and emergencies: Emergency action plans supporting preparedness (PDF)

Yksilöllinen varautumissuunnitelma

Varautumissuunnitelma on asiakirja, johon asiakas ja sosiaalityö kirjaavat ne keinot, joilla tuetaan ja turvataan asiakkaan selviytymistä vakavissa häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa. Suunnitelmassa kuvataan asiakkaan päivittäin tarvitsema välttämätön apu, joka täytyy järjestää hänelle myös vakavissa häiriötilanteissa. Yksilöllinen varautumissuunnitelma on työkalu erityisesti yksittäisissä asunnoissa asuvien ja paljon tukea ja apua tarvitsevien asiakkaiden selviytymisen tukemisen suunnitteluun.

Yksilöllisen varautumissuunnitelman pohjana voidaan käyttää täytettävää asiakirjarakennetta:

Sosmeta – Asiakirjarakenteet – Asiakkaan yksilöllinen varautumissuunnitelma (thl.fi)

Vakaviin häiriötilanteisiin varautuminen vammaispalveluissa

Vammaispalvelujen käsikirjassa julkaistu sivu ”Vakaviin häiriötilanteisiin varautuminen vammaispalveluissa” sisältää tietoa vakaviin häiriötilanteisiin varautumisesta vammaispalvelujen johtamisen ja vammaissosiaalityön näkökulmasta. Samalla se ohjeistaa, miten ottaa huomioon vammaisten henkilöiden tarpeet varautumisessa ja valmiussuunnittelussa. Sivulla esitellään myös yksilöllinen varautumissuunnitelma.

Vammaispalvelujen käsikirja (THL)

Lisätietoja:

Jaana Viemerö

JAANA VIEMERÖ
erityisasiantuntija
+358 9 771 2303, +358 50 359 2023
jaana.viemero@hyvil.fi

Vastuualueet:

  • Kehitysvammahuolto
  • Vammaispalvelut
  • Sosiaalihuollon kelpoisuudet
  • Sosiaalihuollon kansainvälinen yhteistyö
  • Verkostoituvat vammaispalvelut -kehittämisverkosto
  • Vammaispalvelujen asiantuntijaryhmä -verkosto