Hyvinvointialueet

Yhdyspinnat

Hyvinvointialueyhtiö Hyvil on mukana Kuntaliiton toteuttamassa yhdyspintojen muutostukiprojektissa. Projekti tukee kuntia ja hyvinvointialueita yhteistyön valmistelussa ja toteuttamisessa.

Projektissa tuotetaan ohjeita ja työvälineitä kuntien ja hyvinvointialueiden yleisen yhteistyörakenteen ja yhdyspintojen suunnittelun tueksi sekä levitetään hyviä käytänteitä kunnista ja alueilta. Yhdyspintaprojektia rahoittaa Kuntaliitto, Sosiaali- ja terveysministeriö sekä Hyvinvointialueyhtiö Hyvil. Projekti jatkuu vuoden 2025 loppuun saakka. Pääset tutustumaan yhdyspintatyöhön liittyviin materiaaleihin ja työvälineisiin Kuntaliiton verkkosivuilla.