Hyvinvointialueet

Kansainvälinen työ

Hyvinvointialueiden kansainvälinen yhteistyö keskittyy tällä hetkellä kansainväliseen tutkimusyhteistyöhön. Yhteistyötä tehdään alueen yliopiston ja muiden toimijoiden kanssa erilaisissa yhteisissä tutkimus- ja kehittämishankkeissa. Hyvil edistää hyvinvointialueiden kansainvälistä yhteistyötä toimimalla jäsenenä kansainvälisissä IHF-, ESN- ja HOPE-verkostoissa. 

IHF – International Hospital Federation  

International Hospital Federation (IHF) on kansainvälinen järjestö, toimii sairaaloiden yhteisenä äänenä kansainvälisesti. Järjestö tarjoaa terveydenhuollon johdolle mahdollisuuksia tiedon ja hyvien käytänteiden vaihtoon. Hyvil on IHF:n jäsen 1.1.2024 alkaen. 

Lisätietoja

Sari Raassina

SARI RAASSINA
hallintoylilääkäri
+358 9 771 2808, +358 50 523 2808
sari.raassina@hyvil.fi

Vastuualueet:

 • Hyvinvointialueen terveydenhuolto, erikoissairaanhoito ja päivystys
 • Muutostuki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteissa
 • Laatu- ja potilasturvallisuus
 • Lääkehuolto- ja lääketurvallisuuskysymykset
 • Terveydenhuollon kansainväliset asiat ja EU-kysymykset

ESN – European Social Network 

European Social Network (ESN) kokoaa yhteen julkisten sosiaali- ja terveyspalveluiden johtoa, tutkijoita, kehittäjiä, suunnittelijoita, valvojia sekä rahoittajia ympäri Eurooppaa. Verkostossa on yli 125 jäsenorganisaatiota 33 maasta. Hyvil muodostaa THL:n, Sosiaalijohto ry:n ja Huoltajasäätiö ry:n kanssa koalition, joka on ESN:n jäsen.  

Vuodesta 1992 ESN on järjestänyt joka vuosi sosiaalipalveluja käsittelevän konferenssin, jossa alan avaintoimijat Euroopan unionista ja Euroopan eri maista kansalliselta, paikalliselta ja alueelliselta tasolta debatoivat, jakavat kokemuksia hyvistä käytännöistä sekä verkottuvat keskenään. Sosiaalijohdon lisäksi mukana on ollut poliitikkoja, käytännön työntekijöitä, palvelujen käyttäjiä, tutkijoita sekä järjestöjen ja yksityissektorin edustajia.  

Lisätietoja

Jaana Viemerö

JAANA VIEMERÖ
erityisasiantuntija
+358 9 771 2303, +358 50 359 2023
jaana.viemero@hyvil.fi

Vastuualueet:

 • Kehitysvammahuolto
 • Vammaispalvelut
 • Sosiaalihuollon kelpoisuudet
 • Sosiaalihuollon kansainvälinen yhteistyö
 • Verkostoituvat vammaispalvelut -kehittämisverkosto
 • Vammaispalvelujen asiantuntijaryhmä -verkosto

HOPE – European Hospital and Healthcare Federation 

European Hospital and Healthcare Federation (HOPE) on voittoa tavoittelematon järjestö, jossa on jäseniä 27 EU-jäsenmaasta. Suomi on ollut mukana HOPE:ssa jo vuodesta 1993 Sairaalaliiton aloitteesta. Sairaalaliiton yhdistyttyä Kuntaliittoon toimintaa jatkoi Kuntaliitto. Vuoden 2023 alusta alkaen Hyvil on vastannut HOPE-toiminnan koordinaatiosta Suomessa. 

Lue lisää 

Lisätietoja

Tarja Tenkula

TARJA TENKULA
erityisasiantuntija
+358 9 771 2123, +358 400 623 531
tarja.tenkula@hyvil.fi

Vastuualueet:

 • Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
 • Osallisuuden vahvistaminen,
 • Ennaltaehkäisevät sosiaali- ja terveyspalvelut
 • HOPE, European Hospital and Healthcare Federation
 • Lääkevahinkovakuutus