Hyvinvointialueet

Työikäisten sosiaalipalvelut

Työikäisten sosiaalipalvelut on suunnattu henkilöille, jotka tarvitsevat tukea, ohjausta ja neuvontaa erilaisissa arkielämän tilanteissa tai ongelmissa. Hyvinvointialueella työikäisten sosiaalipalveluja tarjoavat aikuissosiaalityön ammattilaiset. Palvelut on yleensä tarkoitettu 18–64-vuotiaille.  

Lainsäädännössä ei ole erikseen säädetty työikäisille suunnattavista sosiaalipalveluista tai aikuissosiaalityöstä. Hyvinvointialueet järjestävät pääosan työikäisten sosiaalipalveluista yleislainsäädännön perusteella tai yhteistyössä muiden sosiaali- tai terveydenhuollon toimialojen, Kelan tai työvoimaviranomaisten kanssa.  

Työllistymisen tukemiseen liittyen työikäisten palvelujen järjestämisestä on säädetty myös erityislainsäädäntöä. Hyvinvointialueiden tulee järjestää sosiaalipalveluja työikäisille myös muiden sosiaalihuollon erityislakien perusteella tarpeen mukaan osana sosiaalihuollon tai monialaisten palvelujen kokonaisuutta. 

Työikäisten sosiaalipalvelujen lainsäädäntö 

Työikäiselle väestölle järjestettävistä sosiaalipalveluista tai yhteistyöstä työikäisille järjestettävissä palveluissa säädetään  

Työikäisten sosiaalipalvelujen tarkoitus 

Työikäisten sosiaalipalveluilla vahvistetaan asiakkaan hyvinvointia, itsenäistä selviytymistä, elämänhallintaa ja vähennetään huono-osaisuutta. Työikäisten sosiaalipalveluihin voi hakeutua, kun henkilöllä on esimerkiksi 

 • vaikeuksia selvitä arjesta 
 • vaikeuksia päästä elämässä eteenpäin työttömyyden tai alentuneen työkyvyn vuoksi 
 • mielenterveys- tai päihdeongelmia 
 • ongelmia asumisessa tai henkilöllä ei ole asuntoa 
 • tarve sosiaaliturvaan tai muihin sosiaalipalveluihin liittyvään ohjaukseen ja neuvontaan 
 • äkillinen kriisi tai väkivaltakokemus 
 • taloudellisia ongelmia. 

Työikäisille tarjottavat sosiaalipalvelut ja niiden kokonaisuus 

Työikäisille tarjottavia sosiaalipalveluja ovat muun muassa 

 • ohjaus ja neuvonta 
 • aikuissosiaalityö ja sosiaaliohjaus 
 • sosiaalinen kuntoutus 
 • kuntouttava työtoiminta 
 • erilaiset asumisen tuen palvelut 
 • asunnottomien palvelut 
 • päihde- ja mielenterveystyön erityispalvelut 
 • taloussosiaalityö ja siihen kuuluvat palvelut.

Jokaisen työikäisten sosiaalipalveluihin hakeutuvan henkilön tarpeisiin vastaava sosiaalisen tuen ja sosiaalipalvelujen kokonaisuus rakennetaan yhdessä aikuissosiaalityön sosiaalityöntekijän tai sosiaaliohjaajan kanssa. Tarvittaessa nimetty omatyöntekijä kulkee asiakkaan rinnalla koko sosiaalihuollon asiakkuuden ajan. 

Aikuissosiaalityössä ja työikäisten sosiaalipalveluissa tehdään laajasti yhteistyötä esimerkiksi terveydenhuollon, työvoimaviranomaisten, Kelan sekä erilaisten palveluntuottajien ja muiden yhteistyökumppanien kanssa. 

Lue lisää

Muualla verkossa 

Lisätietoja

Ellen Vogt

ELLEN VOGT
erityisasiantuntija
+358 9 771 2346, +358 44 313 0170
ellen.vogt@hyvil.fi

Vastuualueet:

 • Toimeentulotuki, sosiaalinen luototus ja sosiaaliturva
 • Aikuissosiaalityö ja muut työikäisten sosiaalipalvelut
 • Kuntoutus ja osatyökykyisten työllistäminen
 • Päihde- ja mielenterveyspalvelut
 • TE24 sote-yhdyspinnat HVA-taustaryhmä
 • Työikäisten sote-palvelujen ja aikuissosiaalityön tietofoorumi