Hyvinvointialueet

Hyvinvointialueen varautuminen -opas 2.0, Varautumisen yhteistyön sisältöjä

Päivitetty opas kokoaa yksiin kansiin varautumiseen ja valmiussuunnitteluun liittyvää tietoa hyvinvointialueiden toiminnan tueksi. Asiakirja pyrkii kokoamaan varautumiseen ja valmiussuunnitteluun liittyviä hallinnonalariippumattomia näkökulmia sekä periaatteita ja keskeisiä varautumisen toimintaa koskevia sisältöjä.

Kokonaisturvallisuuden tilaa tarkastellaan tässä oppaassa hyvinvointialueita laajempana yhteiskunnallisena päämääränä, jota kohden päästään pitkäjänteisellä yhteistyöllä sekä varautumisen tietopohjaa ja toimintaa systemaattisesti parantamalla.

Lisätiedot: kehittämispäällikkö Vesa-Pekka Tervo, Hyvil, vesa-pekka.tervo@hyvil.fi

Hyvinvointialueen varautuminen -opas 2.0

Välfärdsområdets beredskap 2.0 – Handbok om beredskapssamarbete

Den uppdaterade publikationen innehåller sammanställd information om beredskap och beredskapsplanering och är avsedd att användas som stöd i välfärdsområdenas verksamhet. Målet har varit att samla sådana infallsvinklar om beredskap och beredskapsplanering som är gemensamma för flera förvaltningsområden samt principer och material som är viktiga för beredskapsverksamheten.

Den övergripande säkerheten granskas som ett samhälleligt mål som omfattar mer än välfärdsområdena, ett mål som man kan uppnå genom långsiktigt samarbete och systematisk förbättring av beredskapsverksamheten och kunskapen om beredskapsfrågor.

Närmare upplysningar: utvecklingschef Vesa-Pekka Tervo, Hyvil, vesa-pekka.tervo@hyvil.fi

Välfärdsområdets beredskap 2.0