Hyvinvointialueet

Uusia ideoita pitovoiman kasvattamiseksi – alueiden HOPE-koordinaattorit kokoontuivat Siltasairaalassa

Hyvinvointialueiden alueelliset HOPE-koordinaattorit käynnistivät yhteistyön HUS-yhtymän uudessa Siltasairaalassa. Ohjelmassa orientoiduttiin vuoden 2024 vaihto-ohjelman teemaan, työvoiman pitovoimaan terveydenhuollossa.

HOPE (European Hospital and Healthcare Federation) -järjestön vaihto-ohjelmaan osallistuvat terveydenhuollon asiantuntijat pääsevät vaihtamaan työpaikkaa toisen EU-maan asiantuntijan kanssa. Vuonna 2024 HOPE-vaihtoon lähtevät etsivät kohdemaassaan vastauksia erityisesti työvoiman pitovoiman kysymyksiin. Alueelliset koordinaattorit orientoituivat aiheeseen 3.11.2023 Siltasairaalassa, jossa kuultiin HUS-yhtymän esimerkkejä pito- ja vetovoiman kasvattamisesta.

”HUS Syöpäkeskus aloitti vuonna 2013 pitovoiman kehittämistyön magneettisairaalamallin mukaisesti”, kertoo johtava ylihoitaja Vuokko Kolhonen. Magneettisairaalassa panostetaan hyvään johtamiseen, voimaannuttaviin rakenteisiin, laadukkaaseen ammatilliseen toimintaan sekä uuteen tietoon, innovaatioihin ja parannuksiin. Pitkäjänteisen työn ansiosta Syöpäkeskuksessa on lisääntynyt paitsi ammattilaisten sitoutuminen, myös hoitotyön laatu ja asiakastyytyväisyys.

Henkilöstöpulaa on HUSissa ratkottu myös rekrytoimalla uutta työvoimaa ulkomailta. Vatsakeskuksen erikoissuunnittelija Helena Raappanan mukaan kansainvälisen rekrytoinnin onnistuminen vaatii tukea, vetovoimaa ja aiemmin hankitun ammattitaidon tunnistamista. Kielen haltuunotossa korostuu yksilöllisen kielikoulutuksen lisäksi koko työyhteisön panos ja kannustava asenne. ”Kaikki on mahdollista, kun annetaan bensaa”, Raappana toteaa.

Keskustelu teeman ympärillä jatkuu koko vuoden ajan. Hyvil toimii kansallisena HOPE-koordinaattorina ja tukee alueellisten koordinaattoreiden työtä ja vaihto-ohjelmaan osallistuvien kokemusten vaihtoa.

HOPE-koordinaattorit kokoontuivat 3.11.2023 Siltasairaalassa. Ylhäällä vasemmalla Helsingin Mari Riila, Pohjois-Savon Tiina Naumanen ja Kainuun Ritva Kanervo. Alhaalla Hyvilin Tarja Tenkula, Keski-Pohjanmaan Heidi Gleviczky, Päijät-Hämeen Kristiina Laakso-Halinen ja HUSin Taina Ala-Nikkola.

Lue lisää:

Lisätietoja:

Tarja Tenkula

TARJA TENKULA
erityisasiantuntija
+358 9 771 2123, +358 400 623 531
tarja.tenkula@hyvil.fi