Hyvinvointialueet

HOPE-European Hospital and Healthcare Federation

HOPE-terveydenhuollon asiantuntijavaihto-ohjelman tavoitteena on tutustuttaa vaihtoon osallistuva kohdemaan terveydenhuoltoon yleisesti ja erityisesti vuoden teemasta nouseviin kysymyksiin. Vuoden 2023 teema on “Climate and environment: challenges for hospitals and healthcare services” (Ilmasto ja ympäristö: haasteet sairaaloille ja terveydenhuollon palveluille).

Ohjelma on tarkoitettu ammattihenkilöille, jotka ovat toimineet vähintään kolme vuotta terveydenhuollon johtotehtävissä tai ovat olleet muulla tavoin vastuussa toiminnan ja palvelujen kehittämisestä terveydenhuolto-organisaatiossa.

Suomen kansallisena koordinaattorina HOPE-ohjelmassa toimii erityisasiantuntija Tarja Tenkula, jolta saa tarvittaessa lisätietoja sekä vaihtoon hakeutumisesta että isäntäorganisaationa toimimisesta.

Exchange Programme 2023

Tarja Tenkula

TARJA TENKULA
erityisasiantuntija
+358 9 771 2123, +358 400 623 531
tarja.tenkula@hyvil.fi