Hyvinvointialueet

Vammaisten lasten aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen kunnan ja hyvinvointialueen yhdyspintayhteistyönä

Kunnilla on mahdollisuus järjestää perusopetuslain mukaista aamu- ja iltapäivätoimintaa. Toimintaa voidaan järjestää ensimmäisen ja toisen vuosiluokan oppilaille sekä erityisen tuen piirissä oleville oppilaille. Tarvittaessa lapselle voidaan järjestää hoitoa myös muiden lakien perusteella.

Kuntaliitto ja Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy ovat laatineet muistion vammaisten lasten aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämisestä kunnan ja hyvinvointialueen yhdyspintayhteistyönä . Muistio sisältää tietoa kunnan perusopetuslain mukaisesta aamu- ja iltapäivätoiminnasta sekä hyvinvointialueen järjestämisvastuulle kuuluvasta vammaislainsäädännön mukaisesta hoidosta ja huolenpidosta.

Muistio: Vammaisten lasten aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen kunnan ja hyvinvointialueen yhdyspintayhteistyönä

Lisätietoja:

SAMI UOTINEN
johtava juristi
+358 9 771 2623, +358 50 341 3349
sami.uotinen@hyvil.fi

JAANA VIEMERÖ
erityisasiantuntija
+358 9 771 2303, +358 50 359 2023
jaana.viemero@hyvil.fi