Hyvinvointialueet

Työikäisten sote-palvelujen ja aikuissosiaalityön tietofoorumi 11.3.2024

Vuoden 2024 ensimmäisen työikäisten tietofoorumin teemana ovat vuoden alusta voimaan tulleet asiakastietolain ja valvontalain uudistukset. Lisäksi käsitellään hautaustoimilain ja toimeentulotukilain asettamia hyvinvointialueiden ja kuntien järjestämisvastuita. Tietofoorumin toisessa osassa teemana on THL:n koordinoima vuoden 2023 lopussa päättynyt sosiaalityön vaikuttavat toimintamallit -kehittämiskokonaisuus, jossa pilotoitiin sosiaalisen kuntoutuksen, matalan kynnyksen sekä etsivän työn toimintamalleja. Toimintamallien kehittämistyötä ja piloteissa opittua esittelevät hyvinvointialueiden kehittämiskokonaisuudessa mukana olleet asiantuntijat. 

Kohderyhmä: Tietofoorumi on suunnattu kaikille hyvinvointialueiden sosiaali- ja terveydenhuollon asiantuntijoille, jotka työssään kohtaavat työikäisiä hyvinvointialueiden asukkaita tai osallistuvat tälle kohderyhmälle suunnattujen sosiaali- ja terveydenhuollon sekä kuntoutuspalvelujen järjestämiseen, tuottamiseen, suunnitteluun, johtamiseen ja kehittämiseen. 

Tilaisuuden ajankohta: maanantai 11.3.2024 klo 12.30–16.00 

Tilaisuuden paikka: maksuton Teams-webinaari  

Ilmoittautuminen: Ilmoittaudu tilaisuuteen tästä linkistä viimeistään torstaina 7.3.2023. 

Materiaalit: Tietofoorumin alustusten materiaalit lisätään tälle sivulle kaikkien hyödynnettäviksi.  

Ohjelma: Lisätään tälle sivulle lähempänä tilaisuutta. 

Lämpimästi tervetuloa!

Lisätietoja

Ellen Vogt

ELLEN VOGT
erityisasiantuntija
+358 9 771 2346, +358 44 313 0170
ellen.vogt@hyvil.fi

Vastuualueet:

  • Toimeentulotuki, sosiaalinen luototus ja sosiaaliturva
  • Aikuissosiaalityö ja muut työikäisten sosiaalipalvelut
  • Kuntoutus ja osatyökykyisten työllistäminen
  • Päihde- ja mielenterveyspalvelut
  • TE24 sote-yhdyspinnat HVA-taustaryhmä
  • Työikäisten sote-palvelujen ja aikuissosiaalityön tietofoorumi
Tuula Kock

TUULA KOCK
asiantuntijalääkäri
+358 9 771 2673, +358 50 382 6327
tuula.kock@hyvil.fi

Vastuualueet:

  • Suun terveydenhuolto
  • Perusterveydenhuolto
  • Päihde- ja mielenterveyspalvelut
  • Päivystys