Hyvinvointialueet

Sosiaalihuoltolain mukaiset palvelut lapsiperheille

Sosiaalihuoltolain mukaisia sosiaalipalveluja myönnetään hyvinvointialueilla lapsen ja hänen vanhempansa palvelutarpeeseen perustuen. Palvelutarve perustuu yhteistyössä perheen kanssa tehtävään palvelutarpeen arvioon ja sen perusteella tehtävään asiakassuunnitelmaan.

Sosiaalihuoltolain perusteella myönnettäviä palveluja ovat esimerkiksi

 • kasvatus- ja perheneuvonta
 • lapsiperheiden kotipalvelu
 • tukihenkilö- tai perhe
 • sosiaalinen kuntoutus
 • vertaisryhmätoiminta
 • perhetyö.

Nämä palvelut on määritelty tarkemmin sosiaalihuoltolaissa.

Lapsiperheiden palvelut hyvinvointialueilla

Lapsiperheiden lakisääteiset sosiaalipalvelut kuuluvat hyvinvointialueiden järjestämisvastuulla. Hyvinvointialueet voivat tuottaa sosiaalipalveluja itse tai hankkia niitä ostopalveluna yksityisiltä palveluntuottajilta, järjestöiltä, toisilta hyvinvointialueilta tai valtiolta.

Lapsiperheiden sosiaalipalveluiden asiakasmäärät ja kustannukset

Suomessa oli vuonna 2022

 • yli 552 000 lapsiperhettä, joista lähes neljännes oli yhden vanhemman perheitä
 • lähes 60 000 lasta ja heidän vanhempaansa kasvatus- ja perheneuvonnan asiakkaina
 • yli 30 000 lapsiperhettä, jotka saivat apua lapsiperhepalvelujen kotipalvelusta tai perhetyöstä
 • yli 48 000 lapsiperhettä, jotka saivat toimeentulotukea
 • lähes 14 500 lapsiperhettä, jotka saivat toimeentulotukea pitkäaikaisesti.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisvastuu oli kuntien vastuulla 31.12.2022 saakka ja siirtyi hyvinvointialueille 1.1.2023 lukien. Kunnat käyttivät vuonna 2022 perheiden sosiaalihuoltolain mukaiseen tukemiseen lähes puoli miljardia euroa (471 285 milj. euroa).  Kuntien panostukset näihin lapsiperheiden sosiaalipalveluihin ovat kasvaneet vuodesta 2020 vuoteen 2022 yli 100 miljoonaa euroa.

Tilastot: Sotkanet (THL)

Muualla verkossa

Lue lisää

Lisätietoja

Aila Puustinen-Korhonen

AILA PUUSTINEN-KORHONEN
erityisasiantuntija
+358 9 771 2610, +358 50 344 6884
aila.puustinen-korhonen@hyvil.fi

Vastuualueet:

 • lastensuojelu ja muut lapsiperheiden sosiaalipalvelut
 • sosiaalipäivystys
 • opiskeluhuollon kuraattoripalvelut
 • Lastensuojelutunti
 • Hyvilin sosiaalijohdon verkosto
 • Hyvilin lastensuojeluverkosto
 • Lastensuojelun huippuosaaja-koulutus
 • Hyvilin ja Kuntaliiton Yhdyspinta-projektin Sisote-ryhmä