Hyvinvointialueet

Suun terveydenhuollon asiakasmaksut

Suun terveydenhuollossa peritään käynteihin perustuvia maksuja sekä toimenpidemaksuja. Toimenpiteille on määritelty vaativuusluokat, joihin asiakasmaksut pääsääntöisesti perustuvat.

Suun terveydenhuollon asiakasmaksut määräytyvät asiakasmaksulain (1992/734) ja asiakasmaksuasetuksen (912/1992) mukaisesti. Suun terveydenhuollossa peritään käynteihin perustuvia maksuja sekä toimenpidemaksuja. Suun terveydenhuollon palveluista perittävät asiakasmaksut ovat asiakasmaksuasetuksen 9 §:n nojalla sidottu suun terveydenhuollon toimenpideluokitukseen.

Suun terveydenhuollon toimenpiteille on määritelty vaativuusluokat, joihin asiakasmaksut perustuvat. Asiakasmaksujen määräytymistä kuvataan tarkemmin suun terveydenhuollon ohjeellisessa vastaavuusluettelossa.

Suun terveydenhuolto ja maksukatto

Hyvinvointialueen itse tuottamat ja ostopalveluina hankitut suun terveydenhuollon palvelut kerryttävät maksukattoa asiakasmaksulain mukaisesti. Palvelusetelillä hankitusta palvelusta asiakas maksaa omavastuuosuuden, jota ei oteta huomioon maksukattoa laskettaessa.

Suun terveydenhuollon toimenpiteiden vastaavuusluettelo

Hyvil julkaisee vuosittain hyvinvointialueiden, potilastietojärjestelmätoimittajien ja muiden toimijoiden tueksi suun terveydenhuollon toimenpiteiden ja asiakasmaksujen välisiä yhteyksiä kuvaavan vastaavuusluettelon. Ennen hyvinvointialueuudistusta vastaavuusluetteloa julkaisi Kuntaliitto.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on päivittänyt suun terveydenhuollon toimenpideluokitusta vuoden 2023 aikana. Hyvil on julkaissut suun terveydenhuollon ohjeellisen vuoden 2024 vastaavuusluettelon 18.12.2023. Mahdollisista virheellisyyksistä pyydämme ilmoittamaan tuula.kock@hyvil.fi tai neuvontapyyntölomakkeella.
20.12.2023 korjattu koodin ECU06 teksti.

Vastaavuusluettelot:

Lue lisää

Lisätietoja

Tuula Kock

TUULA KOCK
asiantuntijalääkäri
+358 9 771 2673, +358 50 382 6327
tuula.kock@hyvil.fi

Vastuualueet:

  • Suun terveydenhuolto
  • Perusterveydenhuolto
  • Päihde- ja mielenterveyspalvelut
  • Päivystys