Hyvinvointialueet

Etäpalveluista perittävät maksut

Maksullinen etäpalvelu korvaa tavanomaista käyntiasiointiin perustuvaa sosiaali- tai terveyspalvelua ja vastaa sisällöllisesti perinteistä henkilökohtaiseen käyntiin perustuvaa hoito- tai palvelukontaktia. Etäpalvelusta peritään maksu asiakasmaksulain yleisten säännösten nojalla.

Käyntiasiointia korvaava etäpalvelu on lähtökohtaisesti vuorovaikutteista ja suunnattu asiakkaalle yksilöllisesti. Palvelu toteutetaan kaksisuuntaisesti tietoliikenneyhteyden avulla esimerkiksi tietokoneen, tabletin tai älypuhelimen välityksellä. Tästä on kyse esimerkiksi silloin, kun asiakasta tutkitaan tai hoidetaan videovälitteisen yhteyden kautta tai kun palvelua annetaan asiakkaan lähettämän kuvan tai videon perusteella, jos tällainen palvelu voi korvata käyntiasiointia.

Käyntiasiointia korvaavaa maksullista etäpalvelua ei siten ole yleinen, anonyymisti annettu terveysneuvonta tai yleistä ohjausta ja neuvontaa tarjoava chat-, sähköposti-, tekstiviesti- tai muu vastaava palvelu.

Maksun määräytyminen

Käyntiasiointia korvaavasta etäpalvelusta voidaan periä maksu asiakasmaksulain yleisten säännösten nojalla. Maksun käyttöönotto edellyttää sitä, että maksun perusteista sekä palvelun sisällöstä päätetään hyvinvointialueella.

Asiakasmaksua määriteltäessä huomioidaan palvelusta välittömästi aiheutuvat kustannukset. Etäpalvelusta perittävästä maksusta ei tulisi muodostua suurempaa maksua kuin perinteisestä käyntiasioinnista.

Maksua määriteltäessä tulisi myös huomioida ne rajoitukset, joita maksun perimisille on asiakasmaksulain 5 §:ssä ja sitä koskevissa tulkinnoissa asetettu. Niitä ovat esimerkiksi hoitajakäyntien maksuttomuus perusterveydenhuollossa, terveyskeskuskäyntien maksuttomuus alaikäisille sekä hammashoitajan käynnin maksuttomuus suun terveydenhuollossa.