Hyvinvointialueet

Tiedote 1.3.2023: Hyvilin osakeanti käynnissä

Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy on suunnannut ehdollisen maksullisen osakeannin hyvinvointialueille, Helsingin kaupungille ja HUS-yhtymälle. Osakeanti on parhaillaan käynnissä ja se päättyy 31.3.2023.

Kuntaliitto perusti Hyvilin marraskuussa 2022 ja Hyvil on merkitty kaupparekisteriin 2.12.2022. Yhtiöön siirtyy vuoden 2023 alussa noin 16 sote- ja pelastusalan huippuasiantuntijaa. Ajatus on, että kaikki hyvinvointialueet, Helsingin kaupunki ja HUS-yhtymä tulevat yhtiön osakkaiksi tasasuuruisin osuuksin meneillään olevassa osakeannissa.

Kun kaikki hyvinvointialueet tekevät päätökset osakeantiin osallistumisesta sekä allekirjoittavat palvelusopimuksen, Hyvilillä on mandaatti toimia hyvinvointialueiden, Helsingin kaupungin ja HUS-yhtymän puolesta esimerkiksi lainsäädännön valmistelussa ja vaikuttamisessa sekä tarjota keskitettyjä asiantuntijapalveluja heti 1.1.2023 alkaen

Hyvinvointialueet pääsevät Hyvilin tarjoamien keskitettyjen palvelujen ja sopimusten piiriin allekirjoittamalla palvelusopimuksen. Tällaisia palveluja ovat esimerkiksi sopimukset mm. tekijänoikeusjärjestöjen kanssa sekä Suomen lääkevahinkokorvausosuuskunnan jäsenyys, joka takaa hyvinvointialueille lääkevahinkovakuutuksen jatkumisen keskeytyksettä.

Lisätietoja:

Johanna Sorvettula

JOHANNA SORVETTULA
toimitusjohtaja
+358 9 771 2067, +358 50 472 1378
johanna.sorvettula@hyvil.fi

Vastuualueet:

  • Yhteydenpito hyvinvointialueisiin ja valtioon
  • Lainsäädäntöön vaikuttaminen
  • Verkostojen ylläpito
  • Hyvinvointialuelaki ja yleishallinto