Hyvinvointialueet

Kansalliset suositukset TE24-yhdyspintojen rakentamiseen alueille on julkaistu 

Osana TE-palvelut 2024-uudistuksen toimeenpanoa on julkaistu ”Kansalliset suositukset yhdyspintojen rakentamiseen alueille”. Suositukset on suunnattu työvoimapalveluja, sosiaali- ja terveyspalveluja sekä kotoutumispalveluja ja näiden yhdyspintoja valmisteleville tahoille ja päättäjille. Suositukset tukevat em. tahoja yhdyspintojen rakentamisessa. 

Suositukset koskevat 

  1. Yhteistyötä tukevia alueellisia rakenteita 
  1. Yhteistyön johtamista 
  1. Yhteistä tilannekuvaa yhteistyön pohjana 
  1. Asiakastyötä ja yhteisiä palveluja 

Suositukset on julkaistu Työmarkkinatorilla ja niihin pääsee tutustumaan tämän linkin takaa. Suosituksista on julkaistu sekä laajempi versio (pdf) että tiivistelmä (pdf). 

Suositukset on laadittu osana Sote-yhdyspinnat työryhmän työtä, joka on yksi TE-palvelut 2024-uudistuksen toimeenpanoa tukevista valmisteluryhmistä. 

Suositusten tukena ja täydennyksenä toimii TE-palvelut 2024 -uudistuksen toimeenpanon käsikirjan luku 5.3 ” Monialaisesti toteutettavat työllisyyttä edistävät palvelut ja viranomaisyhteistyö”. Käsikirjaa pyritään päivittämään jatkuvasti kentän tarpeiden mukaan. 

Lisätietoja:

Ellen Vogt

ELLEN VOGT
erityisasiantuntija
+358 9 771 2346, +358 44 313 0170
ellen.vogt@hyvil.fi

Vastuualueet:

  • Toimeentulotuki, sosiaalinen luototus ja sosiaaliturva
  • Aikuissosiaalityö ja muut työikäisten sosiaalipalvelut
  • Kuntoutus ja osatyökykyisten työllistäminen
  • Päihde- ja mielenterveyspalvelut
  • TE24 sote-yhdyspinnat HVA-taustaryhmä
  • Työikäisten sote-palvelujen ja aikuissosiaalityön tietofoorumi