Hyvinvointialueet

Muutoksia lastensuojelulakiin ja varhaiskasvatuslakiin vuoden 2024 alusta lukien

Vuoden 2024 alusta tulee voimaan lastensuojelulain muutos, jonka mukaan jälkihuolto päättyy viimeistään, kun nuori täyttää 23 vuotta. Lakimuutos toteutuu puolen vuoden siirtymäajalla. Tämä tarkoittaa, että jälkihuolto-oikeus jatkuu 30.6.2024 asti nuorilla, jotka lain tultua voimaan täyttävät 23 tai 24 vuotta. Siirtymäaika ei koske 25 vuotta täyttäviä nuoria, vaan heillä jälkihuolto-oikeus päättyy 25 ikävuoteen, kuten tälläkin hetkellä.


Siirtymäajalla halutaan varmistaa jälkihuolto-oikeuden piirissä olevien suunnitelmallinen siirtymä tarpeenmukaisten muiden palveluiden ja etuuksien piiriin. Jälkihuollon piiristä pois siirtyvien nuorten palvelutarpeeseen vastataan jatkossa palvelujärjestelmän palveluilla, kuten sosiaali- ja terveyspalveluilla ja sosiaaliturvaetuuksilla.


Lisäksi huomioidaan ennen lain voimaantuloa annetut päätökset jälkihuollon tukitoimista. Hyvinvointialueet ovat velvollisia järjestämään jälkihuollon tukitoimet päätöksien mukaisesti, vaikka päätökset ulottuisivat pidemmälle kuin ehdotettu siirtymäaika.


Varhaiskasvatuslakia muutetaan lastensuojelulain nojalla sijoitetun lapsen varhaiskasvatuksen järjestämisvelvollisuuden ja kustannustenjaon osalta silloin, kun lapsen varhaiskasvatus järjestetään muualla kuin lapsen kotikunnassa. Vuoden 2024 alusta lukien sijoitetun lapsen varhaiskasvatuksen kustannuksista vastaa lapsen kotikunta.

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi lastensuojelulain sekä varhaiskasvatuslain 6 ja 60 §:n muuttamisesta – Sosiaali- ja terveysministeriö (stm.fi)

Lisätietoja:

Kuva Aila Puustinen-Korhosesta
Aila Puustinen-Korhonen

AILA PUUSTINEN-KORHONEN
erityisasiantuntija
+358 9 771 2610, +358 50 344 6884
aila.puustinen-korhonen@hyvil.fi