Hyvinvointialueet

Uusi ikääntyneiden palvelujen laatusuositus on julkaistu

Laatusuositus aktiivisen ja toimintakykyisen ikääntymisen ja kestävien palvelujen turvaamiseksi 2024–2027 on julkaistu. Laatusuosituksen tavoitteena on mm. edistää iäkkäiden aktiivisuutta ja toimintakykyä sekä osallistumista vapaaehtoistoimintaan. Lisäksi halutaan tukea teknologian hyödyntämistä, asumisen ikäystävällisyyttä sekä kestäviä palveluita.

Tämä laatusuositus on julkaistu yhdessä Sosiaali- ja terveysministeriön, Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy:n sekä Suomen Kuntaliiton kanssa.

Laatusuosituksen tavoitteena on toimia hyvinvointialueiden ja kuntien päättäjien, johdon, henkilöstön sekä valvonnan ja muiden toimijoiden työvälineenä palvelujen suunnittelussa, kehittämisessä ja arvioinnissa. Lisäksi laatusuositusta voivat hyödyntää iäkkäät itse sekä heidän läheisensä

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/165460

Lisätietoja:

Sami Uotinen

SAMI UOTINEN
ma. toimitusjohtaja, johtava juristi
+358 9 771 2623, +358 50 341 3349
sami.uotinen@hyvil.fi

Vastuualueet:

  • Sosiaali- ja terveydenhuollon lakiasiat
Anna Haverinen

ANNA HAVERINEN
erityisasiantuntija
+358 9 771 2364, +358 50 597 6988
anna.haverinen@hyvil.fi

Vastuualueet:

  • Ikääntyneiden omaishoito
  • Ikääntyneiden sosiaalipalvelut