Hyvinvointialueet

Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy ei kannata opiskeluhuollon kuraattori- ja psykologipalvelujen siirtoa takaisin kuntiin – sitä eivät kannata myöskään hyvinvointialueet

Hyvinvointialueiden lasten, nuorten ja perheiden palvelujen johtajat vastustavat tuoreessa kannanotossaan opiskeluhuollon takaisinsiirtoa kuntiin ja toivovat työrauhaa palvelujen edelleen kehittämiseksi.

Palvelujen johtajat tuovat esiin, että ”siirto tekisi tyhjäksi puolentoista vuoden kehitystyön ja aiheuttaisi opiskeluhuollon henkilöstölle kohtuutonta kuormitusta.”

Lisäksi he kertovat, että ”siirtyminen osaksi laajemman hyvinvointialueen toimintaa on tukenut erityisesti sellaisten kuntien opiskeluhuoltoa, joissa omat resurssit palvelujen järjestämiseen ovat olleet muita vähäisempiä. Esimerkiksi Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella on 19 kuntaa, joissa asuu alle 1500 alaikäistä lasta ja nuorta, ja joissa kaikissa ei ole toisen asteen oppilaitosta. Näissä kunnissa opiskeluhuollossa on ollut erittäin vähän työntekijöitä.” 

Takaisinsiirrosta ei ole innostuttu myöskään Kuntaliitossa eikä kunnissa. Kuntaliiton kehittämispäällikkö Irmeli Myllymäki kertoo blogissaan, että ”keskusteluissa kuntien kanssa ei järjestämisvastuun palauttaminen takaisin kuntiin ole näyttäytynyt kovin suosittuna. Aikaa on kulunut kovin vähän, toiminta uusissa rakenteissa on vasta vakiintumassa eikä tempoilua järjestämisvastuun osalta nähdä hyvänä.

Palvelujen toteuttamisessa on vielä paljon haasteita, joten voimavarat tulisi ensisijaisesti suunnata nykyjärjestelmän kehittämiseen. Ennen uusia muutoksia tulisi myös huolella arvioida nykyjärjestelmän toimivuutta, sen puutteita ja etuja. Järjestämisvastuuta pohdittaessa on otettava huomioon, että psykologit ja kuraattorit ovat sote-henkilöstöä, joiden toimintatapoja ohjaa sote-lainsäädäntö (asiakastyö, kirjaamiset, rekisterit jne). Näin myös silloin, mikäli järjestämisvastuu siirtyisi kunnalla.

Hyvinvointialueiden järjestämisvastuinen toiminta on alkanut vuoden 2023 alussa. Palvelujen kehittäminen ja uudistaminen on meneillään. Tälle työlle olisi hyvä saada työrauha. Vielä on liian aikaista arvioida kuraattori- ja psykologipalvelujen onnistumista saatikka tehdä siitä johtopäätöksiä.

Lisätietoja:

Sami Uotinen

SAMI UOTINEN
ma. toimitusjohtaja, johtava juristi
+358 9 771 2623, +358 50 341 3349
sami.uotinen@hyvil.fi

Vastuualueet:

  • Sosiaali- ja terveydenhuollon lakiasiat
Aila Puustinen-Korhonen

AILA PUUSTINEN-KORHONEN
erityisasiantuntija
+358 9 771 2610, +358 50 344 6884
aila.puustinen-korhonen@hyvil.fi

Vastuualueet:

  • lastensuojelu ja muut lapsiperheiden sosiaalipalvelut
  • sosiaalipäivystys
  • opiskeluhuollon kuraattoripalvelut
  • Lastensuojelutunti
  • Hyvilin sosiaalijohdon verkosto
  • Hyvilin lastensuojeluverkosto
  • Lastensuojelun huippuosaaja-koulutus
  • Hyvilin ja Kuntaliiton Yhdyspinta-projektin Sisote-ryhmä