Hyvinvointialueet

STM tiedottaa: Asiakasmaksujen enimmäismäärät nousevat 10 prosenttia

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen enimmäismääriin tulee 10 prosentin korotus vuoden 2024 alusta lähtien. Korotus perustuu joka toinen vuosi kansaneläkeindeksin mukaan tehtävään tarkistukseen. Korotus koskee asiakasmaksujen enimmäismääriä. Hyvinvointialueet voivat edelleen itse päättää maksujen suuruudesta asiakasmaksulainsäädännön asettamissa rajoissa.

Jatkossa terveyskeskuksen käyntimaksu voi olla enintään 23 euroa ja poliklinikkamaksu enintään 46 euroa. Lyhytaikaisen laitoshoidon enimmäismaksu voi olla enintään 54,60 euroa hoitopäivää kohden. Indeksikorotukset koskevat myös maksukattoa: vuoden 2024 alussa maksukatto nousee 692 eurosta 762 euroon vuodessa.

Muualla verkossa

Lue lisää

Lisätietoja

Sami Uotinen

SAMI UOTINEN
johtava juristi
+358 9 771 2623, +358 50 341 3349
sami.uotinen@hyvil.fi

Vastuualueet:

  • Sosiaali- ja terveydenhuollon lakiasiat