Hyvinvointialueet

Pelastuslaitosten tiedolla johtamisen strategia on julkaistu

Valtakunnallisessa yhteistyössä valmisteltu Pelastuslaitosten tiedolla johtamisen strategia ja toimenpiteet 2023–2024 on hyväksytty Suomen pelastusjohtajien kokouksessa 14.2.2023. Asiakirjan valmistelu on ollut osa Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy:n toimintaa ja sen alla toimivan Pelastuslaitosten tutkimus- ja kehittämisverkoston työtä.

-Pelastuslaitosten tiedolla johtamisen strategia ja toimenpiteet 2023–2024 asiakirja on tarkoitettu hyvinvointialueiden hyödynnettäväksi sekä pelastuslaitoksille tiedolla johtamisen tueksi, erityisasiantuntija Esa Kokki kertoo.

Pelastuslaitosten tiedolla johtamisen strategisena tavoitteena on, että päätöksenteon tieto- ja vaikuttavuusperusteisuus vahvistuu pelastuslaitoksilla. Päätavoite on jaettu kolmeen osatavoitteeseen, joita on mahdollista edistää toiminnan kaikilla tasoilla:

  • Ymmärrys siitä, mitä kokonaisvaltainen tiedolla johtaminen sisältää ja mitä hyötyjä siitä on pelastuslaitokselle, lisääntyy.
  • Pelastuslaitosten käytössä olevan tietopohjan ajantasaisuus, kattavuus ja laatu paranevat.
  • Olemassa olevan tiedon hyödynnettävyyttä parannetaan sitä jalostamalla sekä vahvistetaan osaamista hyödyntää sitä osana tiedolla johtamista.

Asiakirjassa on myös kuvattu tavoitteisiin vastaamisen keinoja kuten konkreettisia toimenpiteitä sekä hyviä käytänteitä, joiden avulla pelastuslaitos voi edistää tietojohtamisen strategian tavoitteita.

Tiedolla johtamisen strategian sisältöön voit tutustua kumppanuusverkoston verkkosivuilla.

Lisätiedot:

Erityisasiantuntija Esa Kokki
Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy
esa.kokki@hyvil.fi