Hyvinvointialueet

Medialle

Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy palvelee 1.1.2023 lähtien Hyvinvointialueen päättäjiä eli luottamushenkilöitä, viranhaltijoita tai työntekijöitä. Hyvil tarjoaa sote-muutostukea, neuvontaa, lainsäädäntötyöhön vaikuttamista sekä verkostoja kokemusten vaihtamiselle ja yhteiselle vaikuttamiselle.  Hyvil tekee yhteistyöstä valtion hallinnon kuten ministeriöiden ja median kanssa. Hyvinvointialueiden yksittäisiä palvelunkäyttäjiä, potilaita ja asiakkaita Hyvil ei palvele.

Yhtiöllä on kolme päätehtävää:

 • Lainsäädäntöön osallistuminen ja vaikuttaminen
 • Neuvontapalvelut
 • Verkostojen ja muun yhteistyön mahdollistaminen

  Hyvilissä hyvinvointialueita palvelevat sote- ja pelastusalan asiantuntijat mm. seuraavissa kysymyksissä:

   • Sosiaalihuolto ja -palvelut, kuten lastensuojelu, toimeentulotuki, vammaispalvelut, aikuissosiaalityö ja ikääntyneiden palvelut
   • Terveyspalvelut, kuten perus-, terveydenhuolto ja erikoissairaanhoito, suun terveydenhuolto, päivystysasiat ja kuntoutus
   • Palvelujen järjestämiseen liittyvät asiat kuten asiakasmaksut ja palveluseteli
   • Ennaltaehkäisevät sote-palvelut
   • Pelastustoimi
   • Tietosuoja, tietojärjestelmät ja digitaalisuus
   • Hallintojuridiikka

   Hyvilin osakeanti käynnissä


    Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy on suunnannut ehdollisen maksullisen osakeannin hyvinvointialueille, Helsingin kaupungille ja HUS-yhtymälle. Osakeanti on parhaillaan käynnissä ja se päättyy 31.3.2023.

    Kuntaliitto perusti Hyvilin marraskuussa 2022 ja Hyvil on merkitty kaupparekisteriin 2.12.2022. Yhtiöön siirtyy vuoden 2023 alussa noin 16 sote- ja pelastusalan huippuasiantuntijaa. Ajatus on, että kaikki hyvinvointialueet, Helsingin kaupunki ja HUS-yhtymä tulevat yhtiön osakkaiksi tasasuuruisin osuuksin meneillään olevassa osakeannissa.

    Kun kaikki hyvinvointialueet tekevät päätökset osakeantiin osallistumisesta sekä allekirjoittavat palvelusopimuksen, Hyvilillä on mandaatti toimia hyvinvointialueiden, Helsingin kaupungin ja HUS-yhtymän puolesta esimerkiksi lainsäädännön valmistelussa ja vaikuttamisessa sekä tarjota keskitettyjä asiantuntijapalveluja heti 1.1.2023 alkaen

    Hyvinvointialueet pääsevät Hyvilin tarjoamien keskitettyjen palvelujen ja sopimusten piiriin allekirjoittamalla palvelusopimuksen. Tällaisia palveluja ovat esimerkiksi sopimukset mm. tekijänoikeusjärjestöjen kanssa sekä Suomen lääkevahinkokorvausosuuskunnan jäsenyys, joka takaa hyvinvointialueille lääkevahinkovakuutuksen jatkumisen keskeytyksettä.

    Yhteydenotot:

    Johanna Sorvettula

    JOHANNA SORVETTULA
    ma. toimitusjohtaja
    +358 9 771 2067, +358 50 472 1378
    johanna.sorvettula@hyvil.fi

    Kuvia median käyttöön: