Hyvinvointialueet

Medialle

Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy palvelee 1.1.2023 lähtien Hyvinvointialueen päättäjiä eli luottamushenkilöitä, viranhaltijoita ja työntekijöitä. Hyvil tarjoaa sote-muutostukea, neuvontaa, lainsäädäntötyöhön vaikuttamista sekä verkostoja kokemusten vaihtamiselle ja yhteiselle vaikuttamiselle.  Hyvil tekee yhteistyöstä valtion hallinnon kuten ministeriöiden ja median kanssa. Hyvinvointialueiden yksittäisiä palvelunkäyttäjiä, potilaita ja asiakkaita Hyvil ei palvele.

Yhtiöllä on kolme päätehtävää:

 • Lainsäädäntöön osallistuminen ja vaikuttaminen
 • Neuvontapalvelut
 • Verkostojen ja muun yhteistyön mahdollistaminen

Hyvilissä hyvinvointialueita palvelevat sote- ja pelastusalan asiantuntijat mm. seuraavissa kysymyksissä:

 • sosiaalihuolto ja -palvelut, kuten lastensuojelu, toimeentulotuki, vammaispalvelut, aikuissosiaalityö ja ikääntyneiden palvelut
 • terveyspalvelut, kuten perus-, terveydenhuolto ja erikoissairaanhoito, suun terveydenhuolto, päivystysasiat ja kuntoutus
 • palvelujen järjestämiseen liittyvät asiat, kuten asiakasmaksut ja palveluseteli
 • ennaltaehkäisevät sote-palvelut
 • pelastustoimi
 • tietosuoja, tietojärjestelmät ja digitaalisuus
 • hallintojuridiikka.

Tiedotteet

Yhteydenotot

Sami Uotinen

SAMI UOTINEN
ma. toimitusjohtaja, johtava juristi
+358 9 771 2623, +358 50 341 3349
sami.uotinen@hyvil.fi

Vastuualueet:

 • Sosiaali- ja terveydenhuollon lakiasiat

Kuvia median käyttöön: