Hyvinvointialueet

Lisäaikaa vammaispalvelulain soveltamisalan muotoiluun

Vammaispalvelulaki siirretään tulemaan voimaan 1.1.2025. Eduskunta hyväksyi asiaa koskevat lakiehdotukset 27.9.2023.

Muutos mahdollistaa vammaispalvelulain soveltamisalan tarkentamisen ennen lain voimaantuloa erikseen annettavalla esityksellä siten, että vammaispalvelulaki säilyisi vammaisille henkilöille tarkoitettuna erityislakina.

Hyvil on tyytyväinen eduskunnan tekemään päätökseen voimaantulon lykkäämisestä. Vahvojen subjektiivisten oikeuksien soveltamisalan tulee olla tarkkarajainen ja selkeä, jotta voidaan turvata palvelut niitä eniten tarvitseville henkilöille.

Lisätietoja:

Sami Uotinen

SAMI UOTINEN
johtava juristi
+358 9 771 2623, +358 50 341 3349
sami.uotinen@hyvil.fi

Vastuualueet:

  • Sosiaali- ja terveydenhuollon lakiasiat
Jaana Viemerö

JAANA VIEMERÖ
erityisasiantuntija
+358 9 771 2303, +358 50 359 2023
jaana.viemero@hyvil.fi

Vastuualueet:

  • Kehitysvammahuolto
  • Vammaispalvelut
  • Sosiaalihuollon kelpoisuudet
  • Sosiaalihuollon kansainvälinen yhteistyö
  • Verkostoituvat vammaispalvelut -kehittämisverkosto
  • Vammaispalvelujen asiantuntijaryhmä -verkosto
Sami Uotinen

SAMI UOTINEN
johtava juristi
+358 9 771 2623, +358 50 341 3349
sami.uotinen@hyvil.fi

Vastuualueet:

  • Sosiaali- ja terveydenhuollon lakiasiat