Hyvinvointialueet

Lapin yliopiston hyvinvointioikeuden webinaari 25.1 klo 14-16: Sote-palveluita, mutta mitä ja kenelle?

Lapin yliopiston hyvinvointioikeuden tutkimusryhmä ja Itä-Suomen hyvinvointioikeuden keskus järjestävät yhteistyössä webinaarisarjan ”Oikeus ja hyvinvointipalveluiden murros”, jonka III osa on ”Sote-palveluita, mutta mitä ja kenelle?” Webinaari järjestetään torstaina 25.1 klo 14-16. Seminaarin puheenjohtajana toimii professori Mirva Lohiniva-Kerkelä Lapin yliopistosta. Tule mukaan linjoille!

Ohjelma ja linkki Zoomiin: https://www.ulapland.fi/news/Oikeus-ja-hyvinvointipalveluiden-murros–webinaarisarja,-osa-III/viff55xg/d315888a-bb16-4eec-a657-030143144720

Webinaarissa pohditaan, miten resursseja jaetaan oikeudenmukaisesti ja kustannusvaikuttavasti samalla turvaten yksilön hyvinvointi, taloudellinen toimeentulo, sosiaalinen hyvinvointi sekä fyysinen ja psyykkinen terveys. Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän ohjaus ja valvontajärjestelmä on monimutkainen kokonaisuus, jossa vastuu palveluiden järjestämisestä on hyvinvointialueilla, mutta toimintaa ohjataan valtion toimesta erilaisilla mekanismeilla: lainsäädännöllä, rahoituksella, suosituksilla, valvonnalla.
Resurssien niuketessa keskustelu sotepalveluiden saatavuudesta on lisääntynyt ja esimerkiksi  terveydenhuollossa priorisointi, eli terveyspalveluiden ensisijaistaminen tai tärkeysjärjestykseen asettaminen, on viime vuosina noussut terveyspolitiikan keskiöön. Kasvavat terveystarpeet ja rajalliset resurssit edellyttävät valintoja niin sosiaali- kuin terveyspalveluista vastaavilta tahoilta, mutta kuka päättää valinnoista, joissa vastakkain voivat olla potilaskohtainen ja väestötason tarve.

Miten priorisointi on järjestetty sote-järjestelmässä?
Kaisa-Maria Kimmel, juristi, Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy, väitöskirjatutkija Lapin yliopisto

Sote-palveluiden yhdenvertaisuus, vaikuttavuus ja priorisointi – mitä ovat valtakunnalliset keinot?
Sirkku Pikkujämsä, lääkintöneuvos, LT, STM

Sosiaalihuolto Sotessa – miten lähestyä priorisoinnin tarvetta ja edellytyksiä?
Harri Jokiranta, työelämäprofessori, sosiaalityö, YTT, Ph.D, Lapin yliopisto