Hyvinvointialueet

Kuntien ja hyvinvointialueen yhdyspintojen johtamisen tietopohja -esiselvitys tarkentaa mahdollisuuksia ja haasteita yhdyspintojen tiedolla johtamisen edistämisessä

Julkaisu avaa sekä tiedolla johtamisen lähtökohtia että tunnistettuja lainsäädännöllisiä mahdollisuuksia ja haasteita. Lisäksi julkaisu pureutuu muutamien esimerkkien kautta tietopohjan kehittämiseen. Esiselvitys selkeyttää eri toimijoiden mahdollisuuksia lähteä kehittämään yhteistä tietopohjaa yhdyspintapalveluille ja tarkentaa millaisia asioita tulisi huomioida jo kehittämiseen lähdettäessä. Alueilla olevia hyviä käytäntöjä tulee jatkaa ja kehittää siten, että yhteisellä tiedolla päästäisiin johtamaan myös yhteisiä palvelukokonaisuuksia yhteisiin tavoitteisiin ja mittareihin perustuen.

Nykytilanteessa alueiden toimijat ovat erilaisessa asemassa suhteessa lainsäädäntöön ja tietojohtamisen kyvykkyyksiin. Tietojohtamisen kypsyystasoa tulisi alueilla johdonmukaisesti nostaa. Lisäksi lisäselvitystä tulisi tehdä yhdyspinnoittain mm. kuntien rekisterinpidossa olevien tietojen hyödyntämisen osalta. Sosiaali- ja terveydenhuollon ns. toisiolain tulisi jatkossa mahdollistaa myös yhdyspintojen tiedolla johtamista nykyistä paremmin. Muutoksia tarvittaisiin mm. siihen, että Uudenmaan hyvinvointialueet ja kunnat olisivat yhdenvertaisessa asemassa suhteessa muihin hyvinvointialueisiin ja kuntiin myös tiedolla johtamisessa.

Esiselvitys toteutettiin Hyvinvointialueyhtiö Hyvilissä toimivan AKUSTI-foorumin toimesta tukemaan kuntien ja hyvinvointialueiden yhdyspintojen tiedolla johtamisen tilannetta. Esiselvitys luo yhteistä tilannekuvaa etenemisestä ja mahdollisuuksista. Selvitys on osa Kuntaliiton ja STM:n yhdyspintaprojektia ja se toteutettiin syksyn 2022 ja kevään 2023 aikana. Esiselvityksen kohdealueeksi valittiin lasten, nuorten ja perheiden palvelukokonaisuus, jonka kautta tunnistettiin laajemminkin tarpeita yhdyspintojen tiedolla johtamiselle.

Kuntien ja hyvinvointialueen yhdyspintojen johtamisen tietopohja -esiselvitys

HANNA MENNA
erityisasiantuntija
+358 9 771 2043, +358 50 448 5140
hanna.menna@hyvil.fi

MARJO ORAVA
erityisasiantuntija
+358 9 771 2259, +358 50 347 3019
marjo.orava@hyvil.fi