Hyvinvointialueet

Kehitysvammalain muutokset voimaan 1.1.2023

Laki kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain muuttamisesta (HE 312/2022) on vahvistettu 20.12.2022. Laki tulee voimaan 1.1.2023. Muutokset kehitysvammalakiin tehtiin, koska vammaispalvelulainsäädännön uudistamista koskevan esityksen käsittely jatkuu edelleen eduskunnassa, eikä uusi lainsäädäntö ehdi voimaan hyvinvointialueiden toiminnan käynnistyessä 1.1.2023. Nyt hyväksytyt lakimuutokset mahdollistavat kehitysvammalain soveltamisen jatkamisen vuodenvaihteen jälkeen.

Laki kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain muuttamisesta (HE 312/2022) on vahvistettu 20.12.2022. Laki tulee voimaan 1.1.2023. Muutokset kehitysvammalakiin tehtiin, koska vammaispalvelulainsäädännön uudistamista koskevan esityksen käsittely jatkuu edelleen eduskunnassa, eikä uusi lainsäädäntö ehdi voimaan hyvinvointialueiden toiminnan käynnistyessä 1.1.2023. Nyt hyväksytyt lakimuutokset mahdollistavat kehitysvammalain soveltamisen jatkamisen vuodenvaihteen jälkeen.

Kehitysvammalakiin tehdyt muutokset

Kunta voi tuottaa yksilöllistä hoitoa ja muuta huolenpitoa siltä osin, kuin se on hyvinvointialueen ja kunnan tehtäväkokonaisuuksien toteuttamisen kannalta tarkoituksenmukaista. Tämä mahdollistaa vammaisten lasten aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä loma-aikaisen toiminnan järjestämisen ja tuottamisen kuntien ja hyvinvointialueiden yhteistyönä.

Erityishuollon yksilöllistä järjestämistä varten hyvinvointialueella on oltava vaativan moniammatillisen tuen asiantuntijaryhmä ja päätöksiä tekevä vaativan moniammatillisen tuen asiantuntijaryhmä. Päätöksiä tekevät moniammatilliset asiantuntijaryhmät korvaavat nykyiset erityishuollon johtoryhmät. Päätöksiä tekevän vaativan moniammatillisen tuen asiantuntijaryhmän jäseninä on vähintään kolme hyvinvointialueen viranhaltijaa siten, että asiantuntijaryhmässä on edustettuna lääketieteen, psykologian ja sosiaalityön asiantuntemus. 

Jatkossa erityishuoltoa voidaan tuottaa myös kehitysvammapsykiatrian osastoilla. Tämän mahdollistamiseksi kehitysvammalain mukaisten rajoitustoimenpiteiden käyttäminen ja tahdosta riippumattoman erityishuollon toteuttaminen on mahdollista myös näillä osastoilla.

Asiakkaiden asema pysyy näissä muutoksissa nykyisellään, eivätkä muut erityishuoltoa koskevat säännökset eivät tässä vaiheessa muutu.

Lisätiedot:

Sami Uotinen

SAMI UOTINEN
johtava lakimies
+358 9 771 2623, +358 50 341 3349
sami.uotinen@hyvil.fi

Jaana Viemerö

JAANA VIEMERÖ
erityisasiantuntija
+358 9 771 2303, +358 50 359 2023
jaana.viemero@hyvil.fi