Hyvinvointialueet

Hyvinvointialuejohtajat ja alueiden aluehallitusten puheenjohtajat korostavat yhteisesti, että lakisääteiset palvelut turvataan kaikin keinoin

Hyvinvointialueiden aluehallitusten puheenjohtajat ja hyvinvointialuejohtajat kokoontuivat 11.-12.10.2023 keskustelemaan hyvinvointialueiden välisen yhteistyön tiivistämisestä ja siitä, miten sosiaali- terveyspalvelujen ja pelastuslaitoksen palvelut turvataan jatkossakin alueiden asukkaille ja asiakkaille.

Hyvinvointialueet ovat vastanneet sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä pelastuslaitoksen palvelujen järjestämisestä vuoden 2023 alusta lähtien.  Jokaisella alueella on lähdetty uudistamaan palveluita vastamaan paremmin tulevaisuuden tarpeisiin heti toiminnan käynnistämisen jälkeen, mikä on myös herättänyt osittain huolta palveluiden jatkuvuudesta. Hyvinvointialuejohtajat ja alueiden aluehallitusten puheenjohtajat korostavat yhteisesti, että lakisääteiset palvelut turvataan kaikin keinoin.  Ihmiset voivat edelleen luottaa palvelujärjestelmään. Uudistuksen ytimessä on nimenomaan se, miten yhdenvertaiset ja asiakaslähtöiset palvelut järjestetään kaikkialla Suomessa.  Painopistettä halutaan siirtää perustason palveluihin ja hillitä kustannusten kasvua.

Hyvinvointialueiden ensimmäisen toimintavuoden aikana on keskusteltu paljon alueiden tiukasta taloustilanteesta ja heikentääkö sote-uudistus palveluiden saatavuutta entisestään. Hyvinvointialueiden alkutaival on haastava ja siksi palvelujärjestelmää tulee uudistaa rohkeasti ja erilaisia keinoja käyttäen. Tämä ei kuitenkaan tapahdu hetkessä, vaan työtä tulee tehdä pitkäjänteisesti ja jatkuvasti etenemistä arvioiden. Hyvinvointialueet toivovatkin työrauhaa uudistuksien läpiviemiselle.  

Uudistaminen vaatii hyvinvointialueiden välistä yhteistyötä.  Tiettyjä asioita ja kysymyksiä tulee ratkoa yhdessä valtion kanssa.  Tarvitaan esimerkiksi hyvinvointialueiden järjestämisvastuuta tukevaa lainsäädäntöuudistamista ja periaatekeskustelua hyvinvointialueiden lakisääteisistä tehtävistä.  Vain tätä kautta varmistetaan koko palvelujärjestelmän uudistuminen.

Lisätietoja:

Kari-Matti Hiltunen
kari-matti.hiltunen@pirha.fi
050 554 8532

Sanna Svahn
sanna.svahn@luvn.fi
050 544 6535

Johanna Sorvettula
johanna.sorvettula@hyvil.fi
050 472 1378