Hyvinvointialueet

Hyvinvointialueiden tietohallintojohtajien kannanotto: Asiakastietolain määräaikoja siirrettävä kahdella vuodella

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä tulee voimaan vuoden 2024 alussa. Laissa mainittuja määräaikoja on siirrettävä kahdella vuodella, jotta vaadittuja muutoksia ei jouduta hyvinvointialueilla tekemään päällekkäisiin ja poistuviin tietojärjestelmiin.

Vuoden 2024 alusta voimaan tuleva laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä edellyttää, että sosiaalihuollon asiakastietojärjestelmät tulee kytkeä valtakunnallisiin tietojärjestelmäpalveluihin eli Kanta-palveluihin. Laki edistää terveydenhuollosta tutun rakenteisen kirjaamisen käyttöönottoa ja tiedolla johtamista sosiaalihuollossa.

Laissa esitetyt siirtymäajat Kanta-palveluihin liittymiseksi ovat kuitenkin liian tiukkoja. Määräaikoja tulisi lykätä useilla vuosilla, jotta muutokset voidaan tehdä hyvinvointialueilla hallitusti ja kustannustehokkaasti. Mikäli määräaikoja ei siirretä, joutuvat hyvinvointialueet tekemään miljoonia maksavia muutoksia elinkaarensa päässä oleviin asiakastietojärjestelmiin ja pahimmassa tapauksessa uusien järjestelmien käyttöönottoprojektit hidastuvat.

Rahoitusvaje haastaa tietojärjestelmien yhtenäistämistyötä

Hyvinvointialueiden rahoitus ei riitä kattamaan lain vaatimia muutoksia kaikkiin tällä hetkellä käytössä oleviin tietojärjestelmiin. Monet hyvinvointialueet perivät kunnilta useita päällekkäisiä ja elinkaarensa päässä olevia asiakastietojärjestelmiä. Yhtenäistämistyö on kuitenkin jo käynnissä, ja monet alueet ovat aloittaneet Kanta-palveluiden tarpeisiin sopivien asiakastietojärjestelmien hankintaprosessit. On taloudellisesti kannattavampaa hankkia asiakastietolain edellyttämät toiminnallisuudet suoraan näihin uusiin tietojärjestelmiin kuin kehittää joka tapauksessa poistuvia järjestelmiä.

Tietojärjestelmän hankinta on pitkä ja hankalasti ennakoitava prosessi, joka voi pitkittyä entisestään esimerkiksi valitusten tai toimitusvaikeuksien seurauksena. Hyvinvointialueille on annettava tarpeeksi aikaa, jotta ne ehtivät saattaa jo aloitetut hankinnat loppuun ja ottaa käyttöön Kanta-palveluiden kanssa yhteensopivat asiakastietojärjestelmät.

Hyvinvointialueiden tietohallintojohtajat, AKUSTI-johtoryhmän jäsenet

Etelä-Suomen yhteistyöalue:
tietohallintojohtaja Harri Karjalainen, HUS-yhtymä
tietohallintojohtaja Tommi Kuukka, Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue
tietohallintopäällikkö Mika Mitikka, Etelä-Karjalan hyvinvointialue
tietohallintojohtaja Petri Otranen, Helsingin kaupunki
tietohallintojohtaja Antti Ylä-Jarkko, Keski-Uudenmaan hyvinvointialue
tietohallintojohtaja Matti Ahola, Kymenlaakson hyvinvointialue
digijohtaja Tommi Karttaavi, Itä-Uudenmaan hyvinvointialue
tietohallintojohtaja Teemu Mäkelä, Päijät-Hämeen hyvinvointialue
tietohallintojohtaja Timo Pitkänen, Vantaan ja Keravan hyvinvointialue
IT-kehitysjohtaja Mikko Rotonen, HUS-yhtymä

Itä-Suomen yhteistyöalue:
digijohtaja Jukka Mielonen, Etelä-Savon hyvinvointialue
tietohallintojohtaja Ari-Pekka Paananen, Keski-Suomen hyvinvointialue
tietohallintojohtaja Tuomo Pekkarinen, Pohjois-Savon hyvinvointialue
digijohtaja Samu Kuosmanen, Pohjois-Karjalan hyvinvointialue
ICT-palvelujohtaja Minna Rehn, Keski-Suomen hyvinvointialue
kehittämisjohtaja Mika Ålander, Pohjois-Savon hyvinvointialue

Pohjois-Suomen yhteistyöalue:
tietohallintojohtaja Ilkka Haataja, Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue
tietohallintojohtaja Mika Kivelä, Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue
tietohallintojohtaja Mikko Päkkilä, Lapin hyvinvointialue
digipalvelupäällikkö Heikki Mikkonen, Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue
tietohallintopäällikkö Vesa-Matti Tolonen, Lapin hyvinvointialue
tietohallintojohtaja Jari Väisänen, Kainuun hyvinvointialue

Sisä-Suomen yhteistyöalue:
tietohallintojohtaja Pasi Lehmus, Pirkanmaan hyvinvointialue
tietohallintojohtaja Ari Pätsi, Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue
tietohallintojohtaja Toni Suihko, Kanta-Hämeen hyvinvointialue
ICT-palvelujohtaja Rami Nurmi, Pirkanmaan hyvinvointialue
ICT-kehityspäällikkö Timo Lilja, Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue
projektijohtaja Johanna Tulander-Välkki, Kanta-Hämeen hyvinvointialue

Länsi-Suomen yhteistyöalue:
tietohallintojohtaja Pia Haglund, Pohjanmaan hyvinvointialue
tietohallintojohtaja Leena Ollonqvist, Satakunnan hyvinvointialue
tietohallintojohtaja Jari Poromaa, Varsinais-Suomen hyvinvointialue
tietopalvelujohtaja Marjaana Siirala, Varsinais-Suomen hyvinvointialue
digijohtaja Jani Lavonen, Satakunnan hyvinvointialue
kehittämispäällikkö Janne Mutanen, Varsinais-Suomen hyvinvointialue
tietohallintojohtaja Kimmo Tiira, Pohjanmaan hyvinvointialue

Lisätietoja:

Marjo Orava

MARJO ORAVA
erityisasiantuntija
+358 9 771 2259, +358 50 347 3019
marjo.orava@hyvil.fi

Vastuualueet:

 • Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallintoyhteistyö AKUSTI
 • Tiedonhallinta
 • Digitalisaatio
 • Tietojärjestelmien muutokset
 • Tiedolla johtaminen
 • Tiedonhallintaan ja ICT-asioihin liittyvä yhteistyö

Hanna Menna

HANNA MENNA
erityisasiantuntija
+358 9 771 2043, +358 50 448 5140
hanna.menna@hyvil.fi

Vastuualueet:

 • Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallintoyhteistyö AKUSTI
 • Tiedonhallinta
 • Digitalisaatio
 • Tietojärjestelmien muutokset
 • Tiedolla johtaminen
 • Tiedonhallintaan ja ICT-asioihin liittyvä yhteistyö