Hyvinvointialueet

Hyvil-yleiskirje: Kopioston kopiointisopimus vuosille 2023–2025

Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy ja Kopiosto ry ovat päässeet yhteisymmärrykseen tekijänoikeudellisesti suojattujen teosten kopioinnin tekijänoikeuskorvauksia koskevasta suositussopimuksesta vuosille 2023–2025. Suositussopimuksessa on kyse tekijänoikeusluvasta, jolla hyvinvointialueiden työntekijät voivat käyttää tekijänoikeuden suojaamia teoksia työssään tiettyjen lupaehtojen mukaisesti. Tekijänoikeuskorvaus perustuu osapuolten välisiin neuvotteluihin sekä Kopioston ja Kuntaliiton vuonna 2021 teettämän kopiointitutkimukseen tekijänoikeudellisesti suojatun aineiston kopioinnin ja käytön määrästä sosiaali-, terveys- ja pelastus-toimen toimipaikoissa. Korvausta määriteltäessä on huomioitu vuoden 2023 alussa voimaan tullut sote-uudistus.


Korvaus on 6,05 euroa vuonna 2023, 6,18 euroa vuonna 2024 ja 6,73 euroa vuonna 2025 per hyvinvointialueen työntekijä. Korvaukseen lisätään voimassa oleva arvonlisävero. Luvan sisältöön voi tutustua tarkemmin Kopioston verkkosivuilla ”Kopiointiluvan lupaehdot” -dokumentista. Suositussopimuksen mukaan hyvinvointialueilla on tekijänoikeuslupa voimassa taannehtivasti 1.1.2023 alkaen ja laskutus tehdään takautuvasti 1.1.2023 alkaen. Kopiosto lähettää lähiaikoina hyvinvointialueille kopiointilupaa koskevat sopimukset tekijänoikeuden suojaamien julkaisujen osittaiseen kopiointiin ja digitaaliseen käyttöön. Tätä tarkoitusta varten voitte toimittaa johanna.sorvettula@hyvil.fi ja elli.pukkinen@hyvil.fi tiedon sopimuksenne allekirjoittajasta/allekirjoittajista viimeistään 26.6.2023.

HYVIL
Johanna Sorvettula
Toimitusjohtaja

Lue lisää

Hyvinvointialueen mallisopimus vuodesta 2023 alkaen

Kopiointiluvan lupaehdot hyvinvointialueille

Lisätietoja

Elli Pukkinen

ELLI PUKKINEN
viestinnän asiantuntija
+358 9 771 2188, +358 50 340 6053
elli.pukkinen@hyvil.fi

Johanna Sorvettula

JOHANNA SORVETTULA
toimitusjohtaja
+358 9 771 2067, +358 50 472 1378
johanna.sorvettula@hyvil.fi

Vastuualueet:

  • Yhteydenpito hyvinvointialueisiin ja valtioon
  • Lainsäädäntöön vaikuttaminen
  • Verkostojen ylläpito
  • Hyvinvointialuelaki ja yleishallinto