Hyvinvointialueet

Hyvil-yleiskirje: Teoston musiikinkäyttösopimus hyvinvointialueille

Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy ja Teosto ry ovat saaneet päätökseen neuvottelut Hyvinvointialueiden musiikinkäyttösopimuksen yksityiskohdista ja soveltamisesta. Suositussopimuksessa on kyse tekijänoikeusluvasta, joka kattaa musiikin käytön hyvinvointialueen omassa toiminnassa ja palveluissa. Luvan ehdot ja laajuus on kuvattu tarkemmin liitteessä 2 sekä Teoston verkkosivuilla. Hyvil suosittelee hyvinvointialueille suositussopimuksen vahvistamista.

Musiikinkäyttösopimuksen laskutus ja voimaantulo

Musiikinkäyttösopimus tehdään Teoston ja hyvinvointialueen välillä. Suositussopimuksen mukaan musiikinkäyttölupa on voimassa taannehtivasti 1.1.2023 alkaen ja laskutus tehdään takautuvasti 1.1.2023 alkaen. Hyvinvointialueen ja Teoston välinen sopimus syntyy sopimusvahvistusmenettelyllä, jossa hyvinvointialue ilmoittaa myös sopimusnumeronsa laskutuksessa käytettäväksi viitteeksi. Teosto lähettää hyvinvointialueille sopimusvahvistuksen hyväksyttäväksi hyvinvointialueiden aikaisemmin ilmoittamille tekijäoikeussopimusten allekirjoitusoikeutetuille. Vuoden 2023 lupa laskutetaan viimeistään joulukuussa. Vuodesta 2024 alkaen lupa laskutetaan huhtikuun loppuun mennessä.

HYVIL
Johanna Sorvettula
toimitusjohtaja

Lisätietoja

Johanna Sorvettula

JOHANNA SORVETTULA
toimitusjohtaja
+358 9 771 2067, +358 50 472 1378
johanna.sorvettula@hyvil.fi

Vastuualueet:

  • Yhteydenpito hyvinvointialueisiin ja valtioon
  • Lainsäädäntöön vaikuttaminen
  • Verkostojen ylläpito
  • Hyvinvointialuelaki ja yleishallinto