Hyvinvointialueet

Hyvil-yleiskirje: Gramex musiikinkäyttösopimus hyvinvointialueille 

Hyvil ja Gramex ovat saaneet päätökseen neuvottelut äänitemusiikin käytöstä ja siitä maksettavasta korvauksesta hyvinvointialueiden ja HUS-yhtymän itse järjestämissä toiminnoissa vuosina 2023–2025. Hyvil suosittelee hyvinvointialueille suositussopimuksen vahvistamista. 

Suositussopimuksessa on kyse tekijänoikeusluvasta, joka kattaa musiikin käytön hyvinvointialueen ja HUS-yhtymän omassa toiminnassa ja palveluissa. Sopimusten kohteena on Tekijänoikeuslain 47 §:ssä tarkoitettu korvaus esittäville taiteilijoille ja äänitteiden tuottajille ääniteperäisen musiikin julkisesta esittämisestä taustamusiikkina ja pienissä tapahtumissa, lupa taustamusiikin live-streamaamiseen sekä lupa kopioida äänitteitä ja käyttää näin valmistettuja tallenteita sopimuksissa tarkemmin määritellyin ehdoin. Mahdolliset rajoitukset käyttötilanteisiin on eritelty sopimuksessa. Lisätietoja https://www.musiikkiluvat.fi

Musiikinkäyttösopimuksen laskutus ja voimaantulo 

Gramex toimittaa hyvinvointialueiden allekirjoitusoikeutetuille musiikinkäyttösopimuksen tutustuttavaksi ja hyväksyttäväksi vuodenvaihteessa 2023/2024. Sopimus tulee voimaan ja korvausten laskutus käynnistyy heti, kun hyvinvointialue on toimittanut paluupostissa ko. sopimusnumeronsa.  

Sopimus solmitaan Gramexin ja Hyvinvointialueen/HUS-yhtymän välillä. Korvaus musiikinkäytöstä on hyvinvointialueille 7,2 senttiä (käyttökorvaukseen sovelletaan minimikorvausta, joka on 500 euroa/kuukausi/hyvinvointialue), Uudenmaan hyvinvointialueille 4,70 senttiä ja HUS-yhtymälle 2,50 senttiä/alueen asukas ja se laskutetaan kerran vuodessa kesällä. Uudenmaan neljän hyvinvointialueen asukasmäärien mukaan määräytyvä kokonaiskorvaus jaetaan Uudenmaan hyvinvointialueiden ja HUSin välillä näiden itse neuvottelemalla jakosuhteella 65/35 prosenttia. 

Sopimus ei edellytä asiakkaalta musiikkitietojen raportointia ja laskutusta varten tarvittavat alueen asukastiedot Gramex saa suoraan Tilastokeskukselta. Korvaus vuodelta 2023 laskutetaan takautuvasti vuodenvaihteessa ja vuoden 2024 käyttökorvaus kesällä 2024. 

Lisätiedot sopimusasioissa:  

Gramex: Petri Kiiski, 040 84 76 420, petri.kiiski@gramex.fi 

Johanna Sorvettula

JOHANNA SORVETTULA
toimitusjohtaja
+358 9 771 2067, +358 50 472 1378
johanna.sorvettula@hyvil.fi