Hyvinvointialueet

Hoitotakuu tiukentuu perusterveydenhuollossa 1.9.2023 lähtien

Kiireettömään hoitoon pääsyä koskevat säännökset tiukentuvat 1.9.2023 lähtien. Sosiaali- ja terveysministeriö on julkaissut muutoksen soveltamisen tueksi ohjekirjeen.

Keskeiset muutokset 1.9.2023 lähtien:

  • Potilaan on saatava arkipäivisin virka-aikana yhteys terveyskeskukseen tai muuhun perusterveydenhuollon toimintayksikköön.
  • Hoidon tarpeen arviointi tulee tehdä saman arkipäivän aikana, kun potilas ottaa yhteyttä toimintayksikköön.
  • Perusterveydenhuollon avosairaanhoitoon tulee päästä 14 vuorokauden kuluessa hoidon tarpeen arvioinnista. Suun terveydenhuollossa enimmäisaika on neljä kuukautta.
  • Jos hyvinvointialue ei pysty hoitamaan potilasta säädetyssä enimmäisajassa, sen on järjestettävä mahdollisuus päästä hoitoon joko toiselle hyvinvointialueelle tai ostopalveluihin, tai annettava potilaalle palveluseteli.
  • Hyvinvointialueen on julkaistava verkossa kuukausittain tunnusluvut siitä, miten perusterveydenhuollon hoitoon pääsyn enimmäisaikojen noudattaminen on toteutunut.

Lue lisää: