Hyvinvointialueet

Vem är vi?

Välfärdsområdesbolaget Hyvil Ab har bildats för att stödja välfärdsområdenas verksamhet. Bolaget inleder verksamheten samtidigt som välfärdsområdena 1.1.2023. Vi i Hyvil betjänar välfärdsområdena fr.o.m. 1.1.2023. Våra sakkunniga betjänar välfärdsområdena i frågor som gäller social- och hälsovård samt räddningsväsendet.

Hyvil erbjuder förändringsstöd inom social- och hälsovård, rådgivning, påverkar i lagstiftningsarbetet samt har nätverk för utbyte av erfarenheter och gemensamt inflytande. Hyvil samarbetar med staten, såsom ministerierna, och med medierna.

Hyvil betjänar inte enskilda serviceanvändare i välfärdsområdena, det vill säga patienter och kunder.

Välfärdsområdesbolaget har tre huvudsakliga syften: att delta i och påverka lagstiftningen, att tillhandahålla rådgivningstjänster för sina kunder samt att möjliggöra nätverk och annat samarbete.

Kontaktuppgifter