Hyvinvointialueet

Ratkaisuja hyvinvointialueiden ja yksityisten sote-alan palveluntuottajien parempaan yhteistyöhön

Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy sekä Hyvinvointiala HALI ry ovat tehneet yhdessä julkaisun, jonka tavoitteena on parantaa hyvinvointialueiden ja yksityisten palveluntuottajien välistä yhteistyötä ja hankintakäytäntöjä.

Hyvil ja HALI kysyivät hyvinvointialueilta ja yksityisiltä palveluntuottajilta, mikä on yhteistyön ja hankintakäytäntöjen tilanne nyt, ja miten haasteita voidaan ratkaista. Hyvinvointialueet ja yksityiset palveluntuottajat nimesivät pitkälti samoja haasteita ja ratkaisuja.

Tärkeänä askeleena yhteistyön parantamisessa on vuoropuhelun lisääminen.

”Tarvitaan monenlaista pysyvää ja ennakoivaa vuoropuhelua. Erityisesti toivomme myös sellaisen vuoropuhelun lisäämistä, joka ei kiinnity mihinkään tiettyyn hankintaan. Sen avulla voidaan tuoda yhteen hyvinvointialueiden tarpeet ja yksityisten palveluntuottajien tarjonta”, toteaa HALIn sote-palvelujen kehittämisestä vastaava johtaja Eveliina Vigelius.

”Hyvinvointialueiden tarpeiden ja yksityisten palveluntuottajien tarjonnan kohtaaminen vaatii monitasoista vuoropuhelua. Yhteistyön vahvistaminen edellyttää molempien osapuolten sitoutumista yhteisiin käytäntöihin ja ymmärrystä toistensa tarpeista”, Hyvilin toimitusjohtaja Johanna Sorvettula sanoo.

HALIn ja Hyvilin esille nostamat ratkaisut tähtäävät siihen, että hyvinvointialueet ja yksityiset palveluntuottajat voivat tehokkaammin vastata asiakkaiden tarpeisiin ja kehittää palveluja yhdessä. Ne tukevat myös hallitusohjelman lukuisia hankintojen kehittämistavoitteita. Tavoitteena on luoda pohja uudistuneille ja kustannustehokkaammille palveluille, joissa hyödynnetään molempien osapuolten vahvuuksia.


Liite: julkaisu

Lisätiedot:

Johanna Sorvettula

toimitusjohtaja, VT

050 4721 378

johanna.sorvettula@hyvil.fi

Eveliina Vigelius

johtaja, sote-palveluiden kehittäminen

044 5114 4111

eveliina.vigelius@hyvinvointiala.fi