Hyvinvointialueet

Våra tjänster

Våra sakkunniga betjänar välfärdsområdena i frågor som gäller social-, hälso- och sjukvård samt räddningsväsendet. Hyvil erbjuder förändringsstöd inom social- och hälsovård, rådgivning, påverkar i lagstiftningsarbetet samt har nätverk för utbyte av erfarenheter och gemensamt inflytande. Hyvil samarbetar med staten, såsom ministerierna, och med medierna.

I den personliga rådgivningstjänsten för välfärdsområdena erbjuder vi rådgivning för aktörerna inom välfärdsområdena.

Vi har sakkunskap att följa och övervaka lagstiftningsarbetet. Vi påverkar bland annat i arbetsgrupper och genom utlåtanden. Vi stöder välfärdsområdena i tillämpningen av lagar, såsom stöd för verkställande av lagstiftningen.

Våra nätverk erbjuder kompetens och utbyte av erfarenheter som stöd i det dagliga arbetet. I nätverken deltar man också i intressebevakningen och styrningen av den.

Hyvils sakkunniga i frågor om social- och hälsovården samt räddningsväsendet betjänar välfärdsområdena bland annat i följande frågor:

  • Socialvård och socialtjänster såsom barnskydd, utkomststöd, service för personer med funktionsnedsättning, vuxensocialarbete och tjänster för äldre
  • Hälsovårdstjänster såsom primärvård och specialiserad sjukvård, mun- och tandvård, jourtjänster och rehabilitering
  • Ärenden som hänför sig till ordnande av tjänster såsom klientavgifter och servicesedlar
  • Förebyggande social- och hälsovårdstjänster
  • Räddningsväsendet
  • Dataskydd, datasystem och digitalisering
  • Förvaltningsjuridik

De svenskspråkiga sidorna blir färdiga i sin helhet i början av år 2023.

För att kunna bedöma servicebehovet ber vi att man i första hand tar kontakt genom blanketten för begäran om rådgivning.

Blankett för begäran om rådgivning

Kontaktuppgifter

De svenskspråkiga sidorna blir färdiga i sin helhet i början av år 2023.