Hyvinvointialueet

Begäran om rådgivning

Vi betjänar i första hand personal och beslutsfattare i välfärdsområdena samt personer som representerar våra avtalskunder. Om du är en privatperson, ber vi dig i första hand ta kontakt med ditt välfärdsområde.

vår webbplats finns information om välfärdsområdenas verksamhet och verksamhetsmiljö samt guider och anvisningar till stöd för verksamheten.

Jag ber om rådgivning i egenskap av

 • anställd i ett välfärdsområde
 • förtroendevald i ett välfärdsområde
 • representant för statsförvaltningen
 • representant för annan partner eller intressentgrupp
 • privatperson

Ärende

Mitt ärende gäller *
Teman

  Tilläggsinformation


  Kontaktinformation

  Bilagor

  Högst 5 filer.
  Begränsning 20 MB.
  Rekommenderat filformat: pdf.
  Övriga tillåtna filformat: gif, jpg, png, bmp, tif, txt, rtf, html, odf, doc, docx, ppt, pptx, xls, xlsx.

  Annat

  Du kan ta del av dataskyddsbeskrivningen för vårt kund- och intressentgruppsregister: här.