Hyvinvointialueet

Kontaktuppgifter

Välfärdsområdesbolaget Hyvil Ab 
Adress: Andra linjen 14, 00530 Helsingfors 
Telefon: 09 771 6000 
fornamn.efternamn@hyvil.fi 
kirjaamo@hyvil.fi 
FO-nummer: 3324881-1 

Faktureringsadress: 
E-faktureringsadress: TE003733248811 
Operatör: TietoEvry Oyj 
Förmedlarkod: 003701011385 

Den som behöver rådgivning av våra sakkunniga ombeds i första hand ta kontakt genom att fylla i blanketten i vår rådgivningstjänst.

 

Välfärdsområdesbolaget Hyvil Ab:s ledning 

Johanna Sorvettula

JOHANNA SORVETTULA
tf verkställande direktör
+358 9 771 2067, +358 50 472 1378
johanna.sorvettula@hyvil.fi

Ansvarsområden: 

 • Kontakter till välfärdsområdena och staten 
 • Påverkan i lagstiftningsarbete 
 • Upprätthållande av nätverk 
 • Lagen om välfärdsområden samt allmän förvaltning 

Kontaktuppgifter till personalen 

Anna Haverinen

ANNA HAVERINEN
specialsakkunnig
+358 9 771 2364, +358 50 597 6988
anna.haverinen@hyvil.fi

Ansvarsområden: 

 • Närståendevård för äldre 
 • Socialtjänster för äldre 
Kaisa-Maria Kimmel

KAISA-MARIA KIMMEL
jurist
+358 9 771 2061, +358 50 467 3442
kaisa-maria.kimmel@hyvil.fi

Ansvarsområden: 

 • Juridiska frågor inom social- och hälsovården 
 • Dataskyddsnätverket för välfärdsområdena 
Tuula Kock

TUULA KOCK
sakkunnigläkare
+358 9 771 2673, +358 50 382 6327
tuula.kock@hyvil.fi

Ansvarsområden: 

 • Mun- och tandvård 
 • Primärvård 
 • Missbrukar- och mentalvårdstjänster 
 • Jourverksamhet 
Esa Kokki

ESA KOKKI
specialsakkunnig, räddningsväsendet
+358 50 471 7650
esa.kokki@hyvil.fi

Ansvarsområden: 

 • Räddningsverkens samarbete kring säkerhetstjänster (förebyggande av olyckor) 
 • Kunskapsbaserad ledning av räddningsverken 
 • Statistik för räddningsverken 
Annika Korpela

ANNIKA KORPELA
jurist
+358 9 771 2094, +358 50 582 6468
annika.korpela@hyvil.fi

Ansvarsområden: 

 • Juridiska frågor inom social- och hälsovården 
 • Svenska ärenden 
Johanna Lindholm

JOHANNA LINDHOLM
jurist, svenska ärenden
+358 9 771 2213, +358 50 436 7595
johanna.lindholm@hyvil.fi

Ansvarsområden: 

 • Juridiska frågor inom social- och hälsovården 
 • Svenska ärenden 
 • Språklagstiftningen 
Hanna Menna

HANNA MENNA
specialsakkunnig
+358 9 771 2043, +358 50 448 5140
hanna.menna@hyvil.fi

Ansvarsområden: 

 • Samarbetsforumet för informationsförvaltning inom social- och hälsovården AKUSTI 
 • Informationshantering 
 • Digitalisering 
 • Ändringar i informationssystemen 
 • Kunskapsbaserad ledning 
 • Samarbete kring informationshantering och IT 
Marjo Orava

MARJO ORAVA
specialsakkunnig
+358 9 771 2259, +358 50 347 3019
marjo.orava@hyvil.fi

Ansvarsområden: 

 • Samarbetsforumet för informationsförvaltning inom social- och hälsovården AKUSTI 
 • Informationshantering 
 • Digitalisering 
 • Ändringar i informationssystemen 
 • Kunskapsbaserad ledning 
 • Samarbete kring informationshantering och IT 
Aila Puustinen-Korhonen

AILA PUUSTINEN-KORHONEN
specialsakkunnig
+358 9 771 2610, +358 50 344 6884
aila.puustinen-korhonen@hyvil.fi

Ansvarsområden: 

 • Barnskydd och andra socialtjänster för barnfamiljer 
 • socialjour
 • elevhälsans kuratorstjänster
 • Barnskyddstimmen
 • Hyvils nätverk föt socialledning
 • Hyvils barnskyddsnätverk 
 • Utbildningen Lastensuojelun huippuosaajat 
Sari Raassina

SARI RAASSINA
förvaltningsöverläkare
+358 9 771 2808, +358 50 523 2808
sari.raassina@hyvil.fi

Ansvarsområden: 

 • Välfärdsområdenas hälso- och sjukvård, specialiserad sjukvård och jour 
 • Förändringsstöd för servicestrukturerna i social- och hälsovården 
 • Kvalitet och patientsäkerhet 
 • Läkemedelsförsörjning och läkemedelssäkerhet 
 • Internationella frågor och EU-frågor inom hälso- och sjukvården 
Tarja Tenkula

TARJA TENKULA
specialsakkunnig
+358 9 771 2123, +358 400 623 531
tarja.tenkula@hyvil.fi

Ansvarsområden: 

 • Främjande av välfärd och hälsa 
 • Främjande av delaktighet 
 • Förebyggande social- och hälsovårdstjänster 
 • HOPE, European Hospital and Healthcare Federation 
 • Läkemedelsskadeförsäkringar 
Vesa-Pekka Tervo

VESA-PEKKA TERVO
utvecklingschef
+358 9 771 2353, +358 40 719 7150
vesa-pekka.tervo@hyvil.fi

Ansvarsområden: 

 • Räddningsväsendet 
 • Beredskap och säkerhet 
 • Räddningsverkens partnerskapsnätverk 
Sami Uotinen

SAMI UOTINEN
ledande jurist
+358 9 771 2623, +358 50 341 3349
sami.uotinen@hyvil.fi

Ansvarsområden: 

 • Juridiska frågor inom social- och hälsovården 
Jaana Viemerö

JAANA VIEMERÖ
specialsakkunnig 
+358 9 771 2303, +358 50 359 2023
jaana.viemero@hyvil.fi

Ansvarsområden: 

 • Omsorg för personer med intellektuell funktionsnedsättning 
 • Tjänster för personer med funktionsnedsättning 
 • Behörighet inom socialvården 
 • Internationellt samarbete inom socialvården 
 • Utvecklingsnätverket Verkostoituvat vammaispalvelut 
 • Nätverket Vammaispalvelujen asiantuntijaryhmä 
Terhi Virtanen

TERHI VIRTANEN
koordinator
+358 9 771 2624, +358 43 826 7361
terhi.virtanen@hyvil.fi

Ansvarsområden: 

 • Räddningsverkens partnerskapsnätverk 
 • Räddningsverkens kommunikation 
 • Forskning och utveckling för räddningsverken 
Ellen Vogt

ELLEN VOGT
specialsakkunnig
+358 9 771 2346, +358 44 313 0170
ellen.vogt@hyvil.fi

Ansvarsområden: 

 • Utkomststöd, social kreditgivning och social trygghet 
 • Socialarbete för vuxna och andra socialtjänster för personer i arbetsför ålder 
 • Rehabilitering och sysselsättning för partiellt arbetsföra 
 • Missbrukar- och mentalvårdstjänster 
 • Samarbetsnätverket för utkomststöd och socialarbete för vuxna 
 • Samarbetsnätverket för socialtjänster för personer i arbetsför ålder och socialarbete för vuxna