Hyvinvointialueet

Taloussosiaalityö

Taloussosiaalityö on talouteen, sen hallintaan ja toimeentuloon liittyvä sosiaalityön osa, jonka tavoitteena on asiakkaan taloudellisen toimintakykyisyyden vahvistaminen.  

Taloussosiaalityötä toteutetaan esimerkiksi  

 • toimeentulotuen avulla 
 • sosiaalisen luototuksen kautta 
 • välitystilipalveluna 
 • talousohjauksena 
 • moniammatillisessa talousneuvolapalvelussa 
 • verkostoyhteistyönä.  

Taloussosiaalityöhön kuuluvat lakisääteiset palvelut on järjestettävä niin, että ne ovat kaikkien sosiaalihuollon asiakkaiden käytössä tarpeen mukaan. 

Palvelu taloudellisen toimintakyvyn edistämiseksi

Sosiaalihuoltolain (SHL) 14 §:n 1 momenttiin lisättiin vuoden 2023 toimeentulotukilain muutosten yhteydessä (HE 127/2023 vp) uusi kohta 3 a) palvelu taloudellisen toimintakyvyn edistämiseksi. Säännöksen tarkoituksena on vakiinnuttaa taloudellisen kokonaistilanteen tukemisen laaja-alainen tehtävä osaksi sosiaalihuollon yleislainsäädäntöä. Tehtävä ei ole sosiaalihuollolle uusi.  

Taloudellisen toimintakyvyn edistämisen palvelun tavoite on tukea asiakkaan omatoimista selviytymistä taloudellisista ongelmista yksilö-, ryhmä- ja rakenteellisen sosiaalityön keinoin. Käytännössä palvelussa on kyse sosiaalialan ammattihenkilöiden työstä, mutta osaksi palvelua voi liittää myös muiden ammattilaisten, kuten toimistosihteerien tai etuuskäsittelijöiden, työtä.  

Sosiaalihuoltolain 45 §:n mukaan asiakkaalla on oikeus saada kirjallinen päätös sosiaalipalvelujen järjestämisestä. Tämä koskee myös palvelua taloudellisen toimintakyvyn edistämiseksi, vaikka siitä ei ole sosiaalihuoltolain 3 luvussa omaa, erillistä palvelusäännöstään. 

Lisätietoja:

Ellen Vogt

ELLEN VOGT
erityisasiantuntija
+358 9 771 2346, +358 44 313 0170
ellen.vogt@hyvil.fi

Vastuualueet:

 • Toimeentulotuki, sosiaalinen luototus ja sosiaaliturva
 • Aikuissosiaalityö ja muut työikäisten sosiaalipalvelut
 • Kuntoutus ja osatyökykyisten työllistäminen
 • Päihde- ja mielenterveyspalvelut
 • Toimeentulotuen ja aikuissosiaalityön yhteistyöverkosto
 • Työikäisten sosiaalipalvelujen ja aikuissosiaalityön kehittämisverkosto